Home / Akımlar

Akımlar

Düşünce Akrabalarımın Arasında: Aforizmalar PDF İndir

Yusuf ÇotuksökenSıklıkla felsefi düşünmenin eksikliğinden çekilen acıların dillendirildiğine tanık olduğumuz günlerden geçmekte dünyamız…Ancak bu noktada çuvaldızı kendimize de batırmak gerekmez mi?Felsefenin bizi terk ettiği bu dünyada, biz de felsefecileri terk etmiyor muyuz?Gerçekte, felsefeyi tekrar yaşamımıza geri çağırmanın, felsefeciye bu işinde gereken önemi ve değeri vermekten geçtiği kanısındayız. Bu nedenle felsefeye adanan …

Read More »

Candide PDF İndir

Voltaire Alman filozofu Leibniz’in “Yaşadığımız dünya dünyaların en iyisidir” mantığına karşı çıkarak yazılan 1759 tarihli Candide, Voltaire’in en önemli yapıtlarından biridir.Candide adlı iyi niyetli bir genç Almanya’da yaşadığı şatodan kovulduktan sonra Avrupa, Afrika ve Asya’da büyük felaketlerin tam ortasına düşer. Depremler, engizisyon tehlikesi, frengi hastalığı, cinayetler arasında oradan oraya savrulur. …

Read More »

Toplum Sözleşmesi (Ciltli Özel Bez Baskı) PDF İndir

Jean Jacques RousseauEn çok okunan klasikler, özenli çevirilerle ve alanında uzman akademisyenlerin editörlüğünde okuyucuyla buluşuyor. J.J. Rousseau, her insanın özgür doğduğunu fakat medeni bir yaşantının var olabilmesi için toplumun çıkarları doğrultusunda bireysel özgürlüklerden feragat edilmesi gerektiğini ve bunun da yalnızca, herkesin özgür iradesiyle kabul ettiği bir toplum sözleşmesiyle var olabileceğini söyleyerek …

Read More »

Yunan Felsefesi ve Metinler
Sokrates Öncesi Dönemde (Atomculara Kadar) PDF İndir

Mehmet Akgünİnsanın çözmek durumunda kaldığı en önemli sorular; evren yaratılmış mıdır, yoksa yaratılmamış mıdır? Onun temeli veya temel ilkesi nedir? Evrenin başlangıcı ve sonu var mıdır? Evrende cereyan eden olaylar, kendiliğinden mi, yoksa bir gücün etkisiyle mi, meydana gelmektedir? Bir güç varsa, bu gücün kendisi ezelî ve ebedî midir? Evrende …

Read More »

Kriz Yazıları Althusser’den Sonra Louis Althusser PDF İndir

Louis AlthusserSiyasi ve Felsefi Yazılar’ın bu 4. cildi, Louis Althusser’in yaşarken yayınlamamış olduğu elyazısı metinlerden oluşuyor. Daha 1970’lerden itibaren Marksizmin krizini teşhis eden Marksist düşünür, krizden çıkış yolları üzerine düşünürken; önceden olduğu gibi, bir yandan tarihsel materyalizme sızmış idealist, Hegelci unsurları ayıklamaya, bir yandan da Marksist siyaset felsefesinde ihmal edilmiş …

Read More »

Bildiğimiz Kapitalizmin Sonu Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi PDF İndir

J.K. Gibson-GrahamHer ikisi de araştırmacı ve aktivist olan Katherine Gibson ve Julie Graham birlikte çalışıyorlar ve kitaplarını ortak isim olarak seçtikleri J. K. Gibson-Graham adıyla yayımlıyorlar. (Bildiğimiz) Kapitalizmin Sonu, yazarların feminist teori ve Marksist siyasal iktisadın yanı sıra Jacques Derrida ve Fransız düzenleme okulundan araştırmacıların ortaya koyduğu yapıtlardan, ve aynı …

Read More »

Kamusal Alan ve Sınırları Hannah Arendt ve Jürgen Habermas’ın Yaklaşımları PDF İndir

Nazım OnatTarihsel boyutu Eski Yunan’a kadar geri giden kamusal alan ve özel alan kavramlarına ilişkin olarak günümüzde dünyanın farklı yerlerinde yoğun tartışmalar yapılmakta, her iki kavram farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bu çalışmada amaç, “kamusal alan” ile “özel alan” kavramlarının çözümlemesini yapmak; Hannah Arendt ve Jürgen Habermas’ın kamusal alan modellerini ortaya koymak …

Read More »

Felsefe ile Teolojinin Kavşağında Schmitt ve Strauss’ta Politik Olan PDF İndir

Funda Günsoy Kaya“Yirminci yüzyılın politika felsefesindeki en büyük keşiflerden biri, hiç şüphesiz Schmitt’e aittir; politik olanın keşfi. Bu, politikanın temellerine ilişkin ontolojik bir keşiftir ve düşünce tarihindeki başka bir çok önemli keşif kadar basit ve yalındır: politik olan devleti ve hukuku önceler. İnsanın ontolojik-politik varoluşuna ilişkin bu tez bizi Gereklere …

Read More »

Immanuel Kant’ın Siyaset Felsefesi ve Daimi Barış Teorisi PDF İndir

Ayşe Yaşar ÜmütlüKant, tüm felsefe tarihinin üç mühim sorusu üzerine odaklıdır. “Ne bilebilirim?” “Ne yapmalıyım?” Neyi umabilirim? Bu nedenle bilgiyi, varlığı ve değeri anlama çabasında ihtilal nitelikli cevaplar üretmeye gayret etti. İnsanın özgürlüğünü devletin temel ilkesi olarak inşa etmeyi rasyonel bir zorunluluk olarak gören Kant, refah ve güçte eşitsizliklerin, tüm …

Read More »

Transkritik Kant ve Marx Üzerine PDF İndir

Kojin KarataniTranskritik’in yalnızca felsefe okurlarına değil, genel okura da seslendiğini düşünüyor Karatani. Kitabı akademik bir söylemle kaleme almadığını, en doğru Kant ve Marx yorumlarını sunma rekabeti biçimine bürünen akademik oyunu oynamak istemediğini belirtiyor Türkçe basıma yazdığı önsözde. Maddi dünyayı hep akılda tutan bir felsefi düşünceden korkmamak lazım. Karatani’nin kapitalizm karşıtı …

Read More »