Home / Aktüel Siyaset

Aktüel Siyaset

Ankara Hükümeti’nin Dış Siyasetinde Batılı Devletler PDF İndir

E. Müjgan KarataşBu çalışmada, Millî Mücadele döneminde Ankara Hükümeti’nin Batılı devletlerle diplomatik münasebetleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Eser hazırlanırken, diplomatik münasebetlerde bizzat yer alan devlet adamlarının hatıralara ve Nutuk’tan azami ölçüde yararlanılmıştır. Bu arada dönemin basını ve TBMM tutanaklarıyla Bakanlar Kurulu kararnamelerinden de istifade edilmiştir. Yayın Tarihi 2017-02-20 ISBN 9752671881 Baskı …

Read More »

Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı PDF İndir

Dr. Emir TuramCasusluk ve istihbarat, dış politikanın vazgeçilmez bir aracı.Günümüzde Türkiye üzerinde bu faaliyetlerin yoğunlaştığı iddia edilmekte.Tarih, günü değerlendirmede ve gelecekteki olayların muhtemel seyrine ışık tutmada özel bir konuma sahip. Birinci Dünya Savaşı ve öncesinde Osmanlı Ortadoğusu bu çerçevede incelendiğinde yazılmamış mazinin ufuk açıcı olacağı kuşkusuz.İşte, bu çalışma, yöremizde odaklanmış …

Read More »

Sürgündeki Sevda/ Kızılelma PDF İndir

Prof. Dr. Mim Kemal Ökeİttihatçılar’ın tasfiyesi ile birlikte Türk siyasi hayatında bir “ekol” tarihe karıştı. Diyebilir miyiz?İzlerini günümüze taşımak hem mümkün, hem değil, tarihi vakıa, süreç ve şahısların, zaman/mekan atlasında kendilerine mahsus müstakil özellikleri olduğu için genellemeler yanıltıcı olabilir. Devir değiştikçe “Kızılelma”da değişti. Bazen de hiç olamadı. Unutuldu. Millet idealsiz …

Read More »

Milli Mücadele Dönemi Türk Sovyet İlişkilerinde M. Kemal (1920-1921) PDF İndir

Osman OkyarYaşamının son yıllarını, babası Ali Fethi Okyar’ın hayatı ve cumhuriyetin erken döneminin aydınlatılması ile ilgili çalışmalarla geçirmiş olan Osman Okyar Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye kitabının ardından, Mustafa Kemal’in dehasını askeri, siyasi ve diplomatik yönlerden ele aldığı bir kitap üzerinde çalışmaya başlamıştı. Türk-Sovyet İlişkilerinde Mustafa Kemal, yirminci yüzyılın …

Read More »

Türk Dış Politikası Yıllığı 2013 PDF İndir

SETAYıllık çalışmasının temel motivasyonu Türkiye dış politikasını daha iyi anlama noktasında pratiklerin depolandığı bir arşiv ortaya koymaktı. Bu doğrultuda yayınlanan “Türk Dış Politikası Yıllığı” bu sayı ile birlikte beşinci kitabına ulaştı. Daha önceki yıllıkların gördüğü ilgi bize çalışmanın temel amacı olan Türk dış politikasına ilişkin arşiv oluşturma çabasının değerli ve …

Read More »

Azerbaycan Davamız PDF İndir

Orhan ArasBütün özlemlerimiz, sevgilerimiz, ideallerimiz, hayallerimiz, planlarımız Azerbaycan’a yönelikti. Bir ayrılık türküsünde, bir kahramanlık şiirinde, bir aşk hikayesinde hep Azerbaycan’ı düşünürdük.Böyle bir bağlılığa, böyle bir vefaya sevda mı denirdi? Böyle bir ideale, böyle bir hayale ideoloji mi denirdi? Böyle bir kavgaya böyle bir mücadeleye savaş mı denirdi? Böyle bir şiire, …

Read More »

NATO-Türkiye İlişkileri
Türkiye Kamuoyu ve Elit Algıları PDF İndir

Özgehan ŞenyuvaGüvenlik Çalışmaları Dizisinin altıncı kitabı, tarihsel perspektiften Türkiye kamuoyunun NATO’ya bakışını ele alıyor. Yrd. Doç. Dr. Özgehan Şenyuva ve Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Üstün tarafından hazırlanan çalışmada yazarlar, 1950’lerden Soğuk Savaş’ın sona ermesine kadar Türkiye’de kamuoyunun NATO’ya bakışının ancak elitler, kanaat önderleri ve medya mensupları bağlamında ele alınabildiğini, 2000’li …

Read More »

Türkiye-İran İlişkileri 1979-2004: Devrim, İdeoloji, Savaş, Darbeler ve Jeopolitik PDF İndir

Robert OlsonTürkiye-İran İlişkileri: 1979-2004 Başlıklı kitabı, iki ülkenin ilişkilerini bölgesel bağlamda inceleyen ilk ve şu ana kadar tek İngilizce kitap özelliğini taşıyor. Kitap, İran İslam Devrimi, İran-Irak Savaşı 1980-1988 ve 1991-2003 Körfez Savaşları gibi faktörlerin, iki ülke ilişkileri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çevirmen: Kezban Acar Yayın Tarihi 2005-02-04 Orjinal Adı Turkey-İran …

Read More »

İran’da Etnopolitik Hareketler 1922 – 2004 PDF İndir

Gülara YeniseyDünyada tehdit algılamaları değişmekte, yeni güvenlik politikaları öne çıkmaktadır. Artık, tek süper güç konumundaki ABD, 11 Eylül sonrasında, İslamî terörü hedef alan “Önleyici saldırı” doktrinini ortaya koymuş, Afganistan ve Irak’a askerî müdahalelerde bulunmuştur. Irak’taki gelişmeler, Orta Doğu’da taşların yerinden oynayacağını göstermektedir. ABD, bölge ülkelerini, İslamî terörü destekledikleri ve nükleer …

Read More »