Home / Alevilik-Bektaşilik

Alevilik-Bektaşilik

Zaman Aynasında Hadiseler PDF İndir

Ali Ünal“2005 ve 2006 olabilir; Burç FM’de bazı arkadaşlar, ‘Hocam, karamsar yazıyorsunuz.’ dediler.’İleride görürsünüz!’ dedim ve ilave ettim: ‘Arabalar gaz ve fren ikilisi üzerinde gidermiş.Siz gaz veriyorsunuz, ben de kaza olmasın diye frene basıyorum.” 2002’de AKP iktidara geldikten belki 1 veya 2 yıl sonra AKP ve iktidarıyla ilgili sorulan bir …

Read More »

İslam Gerçeği ve İnsan PDF İndir

Abdu’l Hamdi El Araşki Üzerinde yaşadığımız ve ahiret hayatının mükafaat veya cezasını kazanma yurdu olan dünya, kuruluşundan bu güne kadar hep hak ve batılın temsilcilerinin mücadelelerinin sahnesi olmuştur. Hakkın temsilcileri, yeryüzünün ve bütün mahlukatın yaratıcısı Allahu Teala’nın kainatın büyük nizamı içinde insanların hayatiyetlerini yaratılışlarına uygun olarak sürdürüp sonunda ahiret yurtlarını …

Read More »

Güneşin Yedi Rengi PDF İndir

Tahir TanerYıllardır, bahçesindeki hazineyi görmeyip uzak diyarlara hazine aramaya giden ve aradığını bulamayan adamı oynuyoruz. Şimdilerde dozajı azalsa bile fikir fanatizmimiz kendi hazinelerimizin üzerinde siyah bir örtü… Fikir yelpazesi Mevlana’dan, Beş Çember Kitabı’na ulaşamayanların yarına ulaşmasını istedikleri sözleri bugünden eskiyor. Amerika’da Mevlana en çok okunanlar arasında zirveden inmiyor. Yabancı kliplerden …

Read More »

Sözün Dili Dilin Sözü PDF İndir

Ali Rıza GüneşSözün dili, dilin sözü vardır. Sözün, anahtar gibi bir dili olursa, açacak nice kapısı var demektir. Hem yeryüzünün kilitlerini, hem de gökyüzünün kilitlerini açmaya vesile olur. İki dünya hayatının mutluluğuna güneş şulesi ve ay halesi olur. Yeter ki dil, kilide uygun olsun, istenen Zatı memnun etsin! Zira söz …

Read More »

Bir Medeniyet Öngörüsü cep boy PDF İndir

Leonid SykiainenGülen’in fikirlerinin temeli, İslam’ın geleneksel kaynaklarından süzülen entelektüel ve manevi aydınlanmadır. Onun metodolojisi aşağıdan yukarıya doğru yönlü ve birey merkezlidir. Müslümanlara kendilerini eğitmelerini ve çağdaş dünyaya katkıda bulunmak için İslami entelektüel gelenek ve kültür içinde mevcut kaynakları kullanmalarını tavsiye etmektedir. Onun entelektüel faaliyetleri, Müslümanların, dünyanın realitelerini yansıtan bir entelektüalizmi …

Read More »

Çağdaş Dünyada İnsan ve Dini Sorumluluğu (Fetret Ehli Örneği) PDF İndir

Yard. Doç. Dr. Mustafa AkçayGünümüzde hak dinin temel hakikatlerinden habersiz insanlar var mıdır? Bu durumdaki insanların dinî sorumlulukları bulunmakta mıdır? Yoksa böyleleri tamamen sorumsuz bir hayat mı süreceklerdir?Fasit bir sosyal çevrede dinî cehâlet içinde bulunan insanın elinde kendini Hakk’a ulaştıracak ne gibi ferdî ve sosyal imkânlar mevcuttur? Bu noktada fıtrat …

Read More »

İslam’ın Evrenselliği PDF İndir

Prof. Dr. Mehmet S. Aydınİslâm, çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Hep söylenegeldiği gibi İslâm terakkiye (ilerlemeye) mâni midir? İslâm ile laiklik bağdaşır mı? Dinde reform mümkün müdür? İslâmcılık nedir, siyasal İslam nasıl ortaya çıkmıştır? Bu ve benzeri “güncel” soruları hem dinî, hem de aklî açılardan değerlendirip soğukkanlı bir şekilde tartışan …

Read More »