Home / Alt-Kültürler

Alt-Kültürler

Halk Anlatıları PDF İndir

Adnan BinyazarHalk bilgisi çağdan çağa, kuşaktan kuşağa akıyor. Görünüşte çok şeyin değiştiği sanılıyor, ama bu akışı sağlayan anlatı değişmiyor; olsa olsa, çağın gereklerine göre yeni biçimler kazanıyor. Anlatma isteğiyle dinleme güdüsü arasındaki bu iletişim, söz’ün kültürel akışıdır. İçimizdeki özlemler dünyasına anlatılarla ulaşıyor; orada, kapısını ancak kendimize aralayabileceğimiz yaratı dünyamızın özgürlüğünü …

Read More »

Balıyan / Anadolu Kültür Mozayiğinden Bir Kesit PDF İndir

H. Nedim Şahhüseyinoğlu Şahhüseyinoğlu, hem üniversitede yapılacak bir işi dışarıda yapmış..Alevi topluluğunu bize tanıtıyor. Dinde, ekonomide, tarihte, coğrafyada, törede ve mizahta Balıyan’ın dünyasına giriyoruz. İlhan Selçuk Cumhuriyet Gazetesi Bu tür çalışmalara olan ihtiyacımız fazla. Sizin gibi Türkiyemizin mahalli kültür zenginliklerini hem o yörenin halkına, hem de bizlere tanıtan sorumluluk sahibi …

Read More »

Folklorik Türk Kıyafetleri PDF İndir

YENİ ZAMANLAR DAĞITIMFolklorik kıyafetler, Türk kültürünün en zengin ve gösterişli dallarıdan biridir. Folklorik kıyafet denildiği zaman, dünyada birçok milletin benimsediği milletlerarası kıyafet, moda kıyafetler dışında, her milletin tarihiden gelen günümüzde sadece halk oyunları ekiplerinin üzerinde görülen veya bazı köylerde yaşatılan, çoğu müze vitrinlerine kaldırılmış kıyafetleri anlıyoruz. Türk giyim tarihde XIX. …

Read More »

Dede Korkut Öyküleri PDF İndir

VERLAG ANADOLUDede Korkut öyküleri, Bayındır Han soyundan geldiklerine inanan Akkoyunluların egemen olduğu Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki olayları, Akkoyunluların dedeleri Oğuzların yaşamını anlatır. Öykülerin tarihsel olaylarla ilgisi üzerinde duran araştırmacılar, bu destansı öykülerde iki tarihsel katmanın bulunduğunu belirtirler. Birinci katmanda Oğuzların eski yurtları Sirderya bölgesindeki komşularıyla ilişkileri ve savaşları yer alır. İkinci …

Read More »

Tanrı Zar Atmaz PDF İndir

Mustafa YakutcanYüzyıllar boyunca insanlar sayılara özel bir önem verdiler, onlara rakamsal değerlerinin ötesinde anlamlar yüklediler. Matematiğin bir aracı olan sayıların insanın kişiliğinin gizli yanlarını gösterdiği düşünüldü. Pek çok insan sayıların uğuruna ya da uğursuzluğuna inandı.Pisagorcular sayıların aklı, sağlığı, adaleti ve evliliği etkilediğini düşünüyorlardı. Onlara göre, bütün sayıların başlangıcı olan 1, …

Read More »

Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları PDF İndir

Dr. Yaşar KalafatEserde; Türk Dünyası geneli itibariyle Türkmenistan’ın tarihi ve coğrafi yeri belirtilmiş, Türkmen evlerindeki halk kültürü oluşumunu etkileyen, sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel etkenler eyer verilmiştir. Yayın Tarihi 2000-01-01 ISBN 9756852038 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 346 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt Boyut …

Read More »

Türkülerimizin Hikayeleri PDF İndir

Yusuf ErenAnadolu dağı, taşı baştan başa türkü olmuş memleket.Türküler güzel Anadolu’ mun kalp atışları. Bazen duygusal bazen heyecanlı kimi zaman da sevinçle atar bu kalp. Asırlar ötesinden bir araya gelen, bize seslenen bir yankıdır türkülerimiz, kökleri bize ait.Türküleri hep söyleriz de onların hangi olaylardan sonra yakıldıklarını, neyin çığlığı olduklarını göz …

Read More »

Örnekleriyle Uşak Ağzı Sözlüğü PDF İndir

Yılmaz SunucuÖrnekleriyle Uşak Ağzı Sözlüğü yapıtımla salt sözcükleri değil, diğer sözlü yerel değerleri de belgelemek istedim. Görsel belgelerle zenginleştirmek için özel seçip yapıtım içerisine yerleştirdiğim fotoğrafların içinde 1936 yılı öncesi olanlar çoğunluktadır. Bu fotoğraflara bakarken 70 yıl öncesine baktığımızı bilmenizi isterim. Yapıtımın sonunda Uşak Ağzı sözcüklerinden yoğunlaştırılmış örnekler koydum. Baskı …

Read More »

Anadolu İnançları (Anadolu Üçlemesi 1) PDF İndir

İsmet Zeki EyüboğluAnadolu İnançları, günümüz Türkiye’sinde insanlarımızın tüm davranışlarını derinden etkilemeye devam eden bugün boş inanç haline gelmiş inançları da kapsayan, Ay, yılan, yıldız, albastı, uğur, sünnet, döğme, yediler ve bilmeceler konularında temel bir inceleme yapıtı dır. Önünden karakedi geçmesini uğursuzluk sayarak yaşamını köreltenlerin de okuması dileğiyle… Yayın Tarihi 1998-05-30 …

Read More »