Home / Anayasalar

Anayasalar

Açıklamalı-İçtihatlı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Görevi Kapsamındaki Suçlar PDF İndir

Abdurrahim Özer3713 Sayılı Terörle Mücadele KanunuTaksirle Öldürme – YaralamaMala Zarar VermeTürk Ceza Kanunu 301. MaddeDevletin Güvenliğine Karşı Suçlar Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde birçok yasada değişiklikler yapıldığı gibi TCK, CMUK ve Ceza İnfaz Kanunu da değiştirilerek yerlerine 5237 sayılı TCK, 5271 sayılı CMK ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin …

Read More »

İflasın Ertelenmesi / İbrahim ermenek PDF İndir

Dr. İbrahim Ermenekİflasın ertelenmesi adlı kitabımızın birinci baskısı yaklaşık on ay gibi kısa bir süre içerisinde tükendi. Kitabın birinci baskısının bu kadar kısa bir süre içerisinde tükenmesi, konunun hala güncelliğini koruduğunun da bir göstergesini oluşturmaktadır. Bu süre içerisinde de iflasın ertelenmesi müessesesinin amacı dışında ve kötü niyetli olarak kullanıldığına yönelik …

Read More »

Kamulaştırma Davalarında Bedel Tespit Esasları PDF İndir

Ömer Karagöl– Genel Olarak Kamulaştırma– Genel Olarak Bedel Tespiti– Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Öngörülen Kanuni Esaslar Eldeki çalışma yüksek lisans tezi olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’na sunulmuş, 19.02.2009 tarihinde Prof. Dr. M. Turgut Öz, Prof. Dr. Atilla Altop, Yard. Doç. Dr. Cem Akbıyık’tan oluşan jüri …

Read More »

Paylaşma Davaları (En Son Yargıtay İçtihatları ile) PDF İndir

Ahmet Cemal RuhiBu eser içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Bu eseri hazırlamamızdaki amaç, ihtiyaç sahiplerinin son içtihatlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır.Eserin başlangıcında okuyucunun uygulama hakkında bilgi sahibi olması için dava safhası ve satış memurluğu safhası ile ilgili genel bilgilere yer verilmiştir.Her bölümde konu ile ilgili mevzuata yer verilmiştir. Ardından açıklama bölümü gelmektedir. …

Read More »

Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu (4 Cilt) PDF İndir

Mahmut Coşkunİcra ve İflas Kanunu’nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir.5/7/2012 tarihinde yayınlanan 6352 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunun da yapılan değişiklikler, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile …

Read More »

İdare Hukuku – İdari Yargılama Usul Hukuku PDF İndir

M. Fatih Dikiciİdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukukunu incelediğimiz bu kitabın idare hukuku bölümünde, idare ve hukuk ilişkisi, son kanuni düzenlemelere göre hazırlanan idari teşkilatlanma ve il özel idareleri ile belediye idarelerinin hukuksal durumu, bağımsız idari otoriteler, idarenin hak ve yetkileri, kolluk, kamu hizmeti ve bunun görülme usulleri, idari …

Read More »

Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlülük PDF İndir

Güven SüslüSuç işleyen kişinin, işlediği suçun karşılığı olarak ceza infaz kurumuna konulması, eski zamanlardan beri görülen bir uygulama olmakla birlikte, hükümlü statüsüne giren bu kişilerin de bir takım haklara sahip oldukları, yakın zamanda kabul edilebilmiş bir gerçektir. Hükümlünün, toplumu ondan korumak amacı ile ceza süresince kapalı bir yere konulması ve …

Read More »

Önalım Hakkı PDF İndir

Av. Erhan GünayTapulu taşınmaz mülkiyetine ilişkin devir hakkının kısıtlamalarından sayılan önalım hakkına ilişkin uyuşmazlıkların tüm yönleriyle ve Yargıtay Kararları eşliğinde incelendiği kitabın;  Birinci bölümünde; önalım hakkının tanımı, hukuki niteliği, amaç ve kullanılmasındaki kurallar,  İkinci bölümünde: önalım davalarının yargılama süreci ve usul hukukuna ilişkin kurallar,   Üçüncü bölümünde; önalım davalarında muvazaa, özellikle …

Read More »

Sermaye Şirketlerinde Anonim ve Limited Şirketlerde Geçici Hukuki Korumalar İhtiyati Tedbirler PDF İndir

Z. Sanem YılmazSermaye Şirketlerinde Geçici Hukuki Korumalar – İhtiyati Tedbirler adlı bu çalışma, yüksek lisans tezi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk bölümünde hazırlanmıştır. Tez, Doç Dr. Muhammet Özekes -Tez Danışmanı-, Doç Dr. Vural Seven ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz Sancakdardan oluşan jüri önünde 22. 07. 2004 …

Read More »

Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt:2 PDF İndir

Dr. Yener ÜnverBirinci ciltten kısa bir süre sonra ikinci cilt de okuyucu ile buluşmuş oluyor. Bu ciltte de özellikle çok sayıda Yargıtay kararını ele almaya çalıştık. Ancak öğrencilerin ders notu ihtiyacı için acil kitap gereksinimleri nedeniyle bu konuda istediğimizi tam olarak yapamadık. Üçüncü baskıda çok daha fazla sayıda Türk ve …

Read More »