Home / Ateizm

Ateizm

Martin Luther’in Kısa İlmihali – Açıklamalı PDF İndir

Martin Luther Dünya tarihinde bazen küçük eserler büyük bir etki yaratırlar. Martin Luther’in yazdıklarını bugünkü normal kitap boyutlarında düşünürsek yaklaşık 60.000 sayfa civarındadır… Bu yazılar dünya tarihini derinden etkiledi. ‘Luther’in Kısa İlmihâli’ inanılmaz etkisi olan bir kitaptır. “Yazdığım kitaplar ve yazılar yakılacaksa, üçü yakılmazsın, bunlardan biri de Kısa İlmihâl” diyen …

Read More »

Mistisizmin Ana Hatları PDF İndir

Cavit SunarGerçek mistisizm teorik değil, pratiktir. Başka bir deyişle o, entelektin kavradığı değil, nefsin yaptığı bir şey, organik bir hayat vericidir.Gerçek mistisizmin tamamiyle spiritüel bir aktivitedir. Hedefi tamamen transandantaldır. Bu dünyanın görünüş dünyası ile mukayesesine hiç yol yoktur. Gerçek mistik, görünüş dünyasını hiçbir şekilde kale almaz. O, fenomanal dünyada ve …

Read More »

Vahdet’i Şuhud Vahdet’i Vücud Meselesi PDF İndir

Cavit SunarAlemi, bir beliriş ve meydana çıkış sayıp vücud’un birliğini iddia eden Muhittin ile alemi, Allah’tan ayrı ve kendi nefsinde var gören İmam Rabbani, birbirlerinden ayrılmakla beraber bu monist ve düalist görüşlerinden kedilerinden önceki sistemlere göre de özel bir karakter taşırlar, kendi bakımlarından orijinaldirler. Muhittin’in vücudi vahdet’i, eski Yunan’da İonia’lıların …

Read More »

Her Yerde Tanrı’yı Görmek
Tabiat ve Mukaddes Üzerine Denemeler PDF İndir

İNSAN YAYINLARI21. yüzyıla girerken insanlık tarihinin en ciddi sorunlarından birisiyle yüz yüzeyiz. Hâlihazırdaki çevre krizi, bizim aslında kim oldugumuzu ve mahlukâtın ne oldugunu unutmamızdan ileri geliyor. Büyük ölçüde bu durum, tabiatın mukaddes niteligiyle irtibatımızı kaybettigimiz ve onu ancak fizikî bilimin gözlügüyle anlasılabilecek büyük bir mekanizma olarak görmeye basladıgımız noktada basladı. …

Read More »

Arayış Değişim ve Din PDF İndir

Hasan Kayıklıkİnsan, çok yönlü bir hayata sahiptir. Bu çok yönlülük onun diğer bireylerden farklı olmasını hazırlayan temel etkenlerden biridir. İnsanın davranışlarına ve hayatına duygu, düşünce, kültür, çevre, gelenek, âdet, bedenî yapı, içinde yaşadığı coğrafya, kendisinin ve ait olduğu toplumun inançları… yön verir. Her insan bu ve benzeri özelliklerden, daha çok …

Read More »

Dini ve Felsefi Düşüncede Niyet Kavramı PDF İndir

Kollektif Niyet, davranışın meydana gelme sürecinin kilit aşamalarından biri olarak ahlâkın en temel kavramlarından biridir. Gerek dinî gerekse felsefî düşüncede niyet, eyleme değer katan ve onu anlamlı kılan unsur olarak değerlendirilir. Bu yönüyle niyet ve niyetin çeşitli durumları, hem dindarlığın hem ahlâklı olmanın anlamı konusunda belirleyici öneme sahiptir. Buna rağmen …

Read More »

İlmü’n-Nefs Tercümesi
Felsefe Açısından Psikoloji Meseleleri PDF İndir

Georges FonsegrivreBu eser, felsefe dili olarak Türkçe açısından bir vesika olma özelliği taşımaktadır. Yapısökümcü bir anlamda, metindeki dipnotlar metnin kendisi kadar dikkate değerdir. Bu notlarda okur, bugün de kullanmakta olduğumuz felsefe terimleri hakkında ayrıntılı tahliller, eleştiriler ve teklifler bulacaktır. Ayrıca “Kadercilik” maddesinde, Fransız oryantalizminin güçlü bir tenkidi vardır. Bu ek-ler, …

Read More »

Din ve Sağlık PDF İndir

Ali AytenElinizdeki bu kitap, dindarlık ve sağlık ilişkisine dair temel konuları ele almaktadır. Dindarlığın başa çıkma süreçlerindeki rolü; kaygı, ölüm kaygısı, depresyon, OKB gibi ruhsal bozukluklarla ilişkisi ve bazı ruhsal hastalıklardaki dini belirtiler ve yorumlanması üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda fiziksel sağlık bağlamında dindarlığın sağlık davranışlarına riayet etmeyle ilişkisi ve bağımlılıkla …

Read More »

Kur’an’da Varoluş ve İnsan PDF İndir

Prof. Dr. Sadık Kılıç“İzlerin birbirine karıştığı bir noktada, bunalımlı veya bunalıma girmeye çok yakın insanlara el uzatılmalı. İçten bir dostluk, samimiyet ve inançla. Bu gaye için felsefenin metot ve olumlu yönlerinden faydalanılabilir. Bacon da belirttiği gibi, kaynak, yöntem ve amaç farklılaşmalarına karşın, ‘gerçek ve boyutlu felsefe’ de bizi dinin hakikatlerine …

Read More »

Bilgeliğin Beş Enerjisi "Kişilikleri, Duyguları ve İlişkileri Anlamanın Budist Yolu" PDF İndir

Irini Rockwell“Bilgeliğin Beş Enerjisi” ni yazarak size, hayatınızı derinden değiştirme potansiyeli olan bir çalışma yöntemini tanıtmayı ümit ediyorum. Bilgeliğin Beş Enerjisi, enerji küresi mandalanın hayat dolu dışa vurumu ile kendi dansınızı yapmanız, kendi şarkınızı söylemeniz için davettir. Bu beş enerjiyi bilmek, kendi dünyanızı yaratmak ve insanlarla, sevecenlikle kurulacak bir ilişkiye …

Read More »