Home / Budizm

Budizm

Yoksul Tanrı Tyanalı Apollonius PDF İndir

Aytunç AltındalKilise Babaları ve Kilise Doktorları, son bin yıldır Din Bürokratlarını da yanlarına alarak Hıristiyanlığa yön vermişlerdir. Onların anlattıkları Hıristiyancılık ile Yahudi asıllı, saf ve naif ‘rabbi’ (Haham)İsa’nın eğer yaşadıysa söyledikleri neredeyse taban tabana zıttır. İsa’nın bırakın söyledikleri neredeyse taban tabana zıttır. İsa’nın bırakın söylemesini, düşlerinde görse ‘hayra’ yormayacağı Paganistik …

Read More »

İsa Keşmir’de mi Öldü? PDF İndir

Siegfried Obermeierİsa, 13 ile 30 yaşları arasındayken, Hindistan’da mıydı? Golgatha’da çarmıha gerildikten sonra, yaraları iyileşip, yaşamaya devam etti mi?Göğe yükselmesiyle ilgili anlatımlar, bedenli olarak göğe çıkışıyla başka bir anlam mı taşımaktadır?Srinager’daki peygamberin mezarında bulunanlar, gerçekten tarihi bir kişi olan Nasıralı İsa’ya mı aittir?Siegfried Obermeier, eski rivayetlerin ve arkeolojik bulunuların izlerini …

Read More »

Tanrı’nın 72 Adı PDF İndir

Yehuda BergTanrı’nın 72 Adının gücü fiziksel seviyede değil, tam anlamıyla, ruhsal seviyede çalışır. Bu adler dinle ilgili değil, spritüalite il ilgilidir. Bu adların bilgeliği, insanları farklı kılan özelliklerle kısıtlanmak yerine, insanlığın inanç sistemini ve asırlarca süren kavgalarını aşarak, tüm insanları ve ulusları tek bir insan ruhu olarak birleştiren ortak bağa …

Read More »

Hristiyan’ın Özgürlüğü PDF İndir

Martin LutherHerkes özgür olmak istiyor. Bazıları özgürlüğe kavuşmak için gece gündüz alın teriyle çalışırlar, bazıları ise özgürlük arayışı içinde savaşa girerler. Bazıları özgürlük adına aile bağlarını koparırlar, bazıları ise memleketini bırakıp dünyayı gezerler. Fakat özgürlüğün peşinden giden çoğu insan gerçek özgürlüğe asla kavuşmaz. Hatta özgürlüğün ne olduğunu öğrenmez bile. Yüreğin arzularına …

Read More »

Hiram’ın Kitabı
Masonluk, Venüs ve İsa’nın Hayatının Gizli Anahtarı PDF İndir

Christopher Knight Yıllar süren araştırmalardan sonra Knight ve Lomas, antik bir hikayenin kayıp parçaları olan ve artık kullanılmayan yüzlerce Mason ayinini toplayıp bunları kronolojik olarak sıraladılr. Oluşturdukları bu derlemeye de Masonik ahit adını verip yeni kitaplarında bu konuya yer verdiler. Son araştırmalarında bir kenara atılıp, ayinlerin içinde gizlenmiş modern masonluğun …

Read More »

Hristiyanlık PDF İndir

Prof. Dr. Ali ErbaşHristiyanlığın dünya üzerindeki seyrini ele almasının yanında, yerleşmiş kimi yanılgıları aşmayı sağlayan bir bilgi birikimi de sunan bu çalışma Hristiyanlık çalışmaları için doyurucu bir giriş kitabı niteliğinde. Hristiyanlığın temel inançları, tartışmaları, sosyal ve siyasi talepleri hakkında konusunun uzmanı tarafından bilimsel bir inandırıcılıkla kaleme alınmış yetkin bir çalışma. …

Read More »

Müslüman Hazreti İsa PDF İndir

Tarif KhalidiArap-İslam edebiyatından derlenmiş, Hz. İsa’yı konu alan yüzlerce vecize ve kıssa… Ahlaki metinler, dinî eserler, edebi eserler, sufiliğe ya da İslam tasavvufuna dair metinler, hikmet antolojileri ile evliya ve peygamber tarihçelerinden oluşan bu geniş metin için Tarif Halidi “Müslüman İncil” ifadesini kullanıyor. Müslümanlar, Hicri 2./Miladi 8. ile Hicri 12./Miladi …

Read More »

Parrikhane ile Mücadelem
Bulgar Eksarhlığı Vakfı’nda 15 Yıl PDF İndir

Bojidar Çipof“Patrikhane ile Mücadelem”adlı kitabım piyasaya çıktı. 656 sayfa, 220 belge ve 110 görsel içeren bu kitapta; 1993 ile 2007 yılları arasında, Bulgar Ortodoks Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığım dönemde olanlar belgelerle gözler önüne serilmektedir. Bu süreçte; Rum Patrikhanesi’ne karşı açtığım ve Türk Hukuk Tarihi’ne Yargıtay İçtihadı …

Read More »

Kurtuluşun Mesajı PDF İndir

Philip RykenKurtuluş klişeleşmiş bir Hristiyan terimdir. Ne anlama geldiğini bildiğimizi düşünürüz. Ancak Kutsal Kitap açısından bakılırsa kurtuluş, her biri Tanrı’nın İsa Mesih’teki lütfunun çarpıcı bir yönünü yansıtan diğer birçok kavramı içine alan önemli bir terimdir. Philip Ryken Kutsal Kitapsal kurtuluş öğretisinin derinliklerine götüren kutsal yazılardan on dokuz metin seçmiştir. Her …

Read More »