Home / Ders Kitapları

Ders Kitapları

Kişisel Veri Koruma Hukuku – Mevzuat İçtihat PDF İndir

Mehmet Bedii KayaSon yarım asırdır Dünya’da tartışılmakta olan kişisel verilerin korunması meselesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de de önem kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda elinizdeki kitapta kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası normatif hukuk metinleri derlenmiş; konuyla ilgili seçilmiş içtihatlara yer verilmiştr.  Yayın Tarihi 2018-02-08 …

Read More »

Türk Vergi Hukukunda Vergi Hataları ve Sonuçları PDF İndir

Yrd. Doç. Dr. Mine BinişHata üzerinden vergi alınmaması prensibi gereği, mükellefin başvurusu ile veya vergi idaresince tespit edilen vergi hatalarının düzeltilmesi gereklidir. Vergi hatalarının düzeltilmesi sadece 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin 116’ıncı ve devamı maddelerinin içeriği itibariyle yalnızca vergi ve vergiye bağlı olarak kesilen cezaları kapsamaktadır. …

Read More »

Anayasa Hukukuna Giriş PDF İndir

Mustafa ErdoğanÜlkemizin seçkin anayasa hukukçularından Mustafa Erdoğan, anayasa teorisi ve anayasa hukukuna şimdiye kadarki bilimsel çalışmalarıyla yaptığı katkılara yeni bir halka daha ekliyor. Lisans öğrencilerine yönelik bir ders kitabı olarak hazırlanmış olmakla berber, genel okuyucu için de bir başucu kitabı olacak vasıfta bir eseri fikir, kültür, eğitim hayatımıza kazandırıyor. Anayasa …

Read More »

Yerel Yönetim Hukuku – Teori – Uygulama – Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı PDF İndir

Prof. Dr. Halil KalabalıkUzun yıllar sonucu elde edilmiş bir bilgi birikiminin ve hukuki deneyimin sonunda ortaya çıkarılmış olan bu çalışmada; terimlerin yazılışında, madde başlıklarında, yaygın olarak kullanıldıkları zamanki yazılışına göre olma-sına; açıklama ve alıntılarda genel kabul görmüş yazılışlarına özen gösterilme-sine, sözcük anlamı yanında hukuk dilinde terim olarak kullanılan anlamına yer …

Read More »

Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri PDF İndir

Prof.Dr. Mesut Bedri Eryılmazİncelemekte olduğunuz Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri kitabının ilk baskısı, benzerlerinden, dört yönüyle farklıdır, ilk olarak, kovuşturma evresini esasen soruşturma evresinin şekillendirdiği öngörüsüyle, soruşturma evresi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. İkinci olarak, ceza muhakemesinde tehlikede olan hak ve özgürlükler ayrıntılı olarak incelenmiştir. Üçüncü olarak, ceza muhakemesi hukukunda 1992 den …

Read More »