Home / Diğer

Diğer

Resmi Tarih Tartışmaları 9 / 27 Mayıs Bir Darbenin Anatomisi PDF İndir

Kollektif Eğer “tarihi tekerrürden ibaret” sayacaksak 27 Mayıs’ın ardından gelenleri, gelme olasılığı olanları ya da gelecekleri adlandırmak için yeni bir tanımlamaya ya da anlatım türüne gereksinim mi duyacağız… ya da onu önceleyenleri dikkate aldığımızda 27 Mayıs’ın adını nasıl koyacağız, tarihimizdeki yerini nasıl nitelendirebileceğiz. 27 Mayıs; özetle bir askeri darbe. Ne …

Read More »

Kore Savaşının Bilinmeyenleri PDF İndir

Turhan SeçerKore savaşlarında Türk Askeri kahramanlığı, yiğitliği, fedakârlığı, üstün askerliği ve sağlam karakteri ile tüm dünyanın takdirini kazandı. Dostlarımızı sevindirip güven tazelerken, düşmanlarımızı yıldırdı. Türkiye üzerinde alçakça emelleri olanların umutları kırıldı. Türkün üstün karakterinin, yiğitliğinin ve Türk süngüsünün karşısında hiç şanslarının olmadığını bir kez daha anladılar. Kore kahramanları, Türk Milletinin …

Read More »

Mütarekeden Milli Mücadeleye Mustafa Kemal Paşa 1918-1919 PDF İndir

Zekeriya TürkmenEserde Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Ordu Kıt’aları Müfettişliği görev ve yetkileriyle Samsun’a çıkışı bunun Türk tarihindeki önemi ve TBMM’nin açılışına uzanan süreç inceleniyor.Bu bağlamda Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile giriştiği Türk milletinin geleceğine yön verecek milli faliyetler ardından İstanbul Hükümetince geri çağrılması,Paşa’nın buna uymaması sonucu bir …

Read More »

Refet Bele
Askeri ve Siyasi Hayatı (1881-1963) PDF İndir

Halit KayaTürk İstiklal Harbi ve erken devir Cumhuriyet tarihinin en ilginç ve o oranda da hakkında az şey bilinen kişiliklerden birisidir Refet Paşa.Bunun en önemli nedeni ise Paşa hakkında ciddi bir çalışma yapılmış olmamasıdır.Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Samsun’a çıkan,Heyet-i Temsiliye ve Kuvayı Milliye döneminde etkin görevler üstlenen,TBMM Hükümeti’nin 9 …

Read More »

Musa’nın Bozkurtları PDF İndir

Ahmet AlmazTürkler ve Yahudiler tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, asırlar boyunca alenen bir düşmanlıkları olmamıştır. Bu yüzden tarih boyunca Türk ve Yahudi ilişkilerinin iyi analiz edilmesi gerekir. Çünkü dünya Yahudiliğinin %92’sini sonradan Musevi olan Hazar Türkleri’nin oluşturduğunu, Katolikliğe dönen Yahudi Benjamin Harrison Freedman ilk kez Ortadoğu ve Doğu Avrupa …

Read More »

Milliyetçiliğin Yakın Tarihi PDF İndir

A. Baran DuralGörünen o ki, Türk milliyetçiliği üzerinde yürütülen tartışmalar hiç bitmeyecek. Yine de Avrupa tarzı ya da Afrika’nın kabileci, Asya’nın aşiretçi yapılanmalarına nazaran daha avantajlı gözüken Türk milliyetçiliği, devletle arasına mesafe koyup, aksiyoner faaliyetlerini sürdürdüğü müddetçe Türk siyasetinin temel yapıtaşları içindeki yerini koruyacak. Merkez-sağın içeriğinin değiştiği günümüzde, kendisini yineleyen …

Read More »

En Emin Yol PDF İndir

Tunuslu Hayrettin PaşaEn Emin Yol adlı eser, 19. yüzyıl Müslüman bir devlet adamının kaleminden çıkan pek az sayıdaki siyasal risalelerden birisidir. Akdeniz’le teması olan Müslüman topraklarında, Osmanlı Tanzimatını (reformlarını), Mısırlı Mehmet Ali’nin devlet ve toplumda yapmaya giriştiği köklü değişiklikleri, Afganlı Cemaleddin ve Şeyh Muhammed Abduh isimleriyle bir aradan anılan pan-İslam …

Read More »

Paris 1919: Dünyayı Değiştiren Altı Ay PDF İndir

Margaret MacmillanOcak-Temmuz 1919 tarihleri arasında, “bütün savaşları sona erdirmek için yapılan savaş”tan sonra, Barış Konferansı için dünyanın dört bir yanından gelen temsilciler Paris’te toplandılar. Konferansın odağında, zamanın üç büyük devlet adam olan Woodrow Wilson, Lloyd George ve Clemenceau vardı ama farklı hedefleri olan binlerce başkaları da Paris’e gelmişlerdi. Krallar, başbakanlar, …

Read More »

Çöküşe Tırmanış/Alman Yahudilerinin Öyküsü 1743-1933 PDF İndir

Amos ElonAmos Elon bu önemli yapıtında, zulüm gören bir seyyar satıcılar ve eskiciler topluluğunun, zaman içinde nasıl, şair, yazar, müzisyen, filozof, girişimci, bilim adamı ve siyasetçilerden oluşan başarılı bir topluma dönüştüğünü irdeliyor. Elon, Moses Mendelssohn, Heinrich Heine, Karl Marx, Franz Kafka, Albert Einstein, Hannah Arendt ve daha pek çoklarının olağanüstü …

Read More »

Mustafa Kemal ve Çağı PDF İndir

Zafer AlcanTarihi gerçeklerin inanılmaz bir şekilde çarpıtıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir saldırı aracı olarak kullanıldığı günümüzde, tarihe sahip çıkmak ve gerçekleri savunmak bir görev olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’ye ve dünyaya gerçekleri tekrar tekrar haykırmak, duymayanlara ya da duymak istemeyenlere duyurmak, bu çok yönlü saldırıya set çekmenin bir yolu olarak …

Read More »