Home / Dini Metinler

Dini Metinler

Güneşin Çocukları Ezidiler PDF İndir

Mehmet ÖzcanEzidiler varlıklarını Ezda (e-da / beni verdi) isminde özelleştirerek tanrı-insan yaratılış sürecindeki kutsal öğelerle kendi inanç paydalarını oluşturabilmiş ad-inanç sistemi sahibi nadir topluluklardan biridir. Bu özellik onları kapalı ve kendine özgü bir kültür inanış bağlamında şekillenmiştir. Aynı zamanda bu onların varlıklarını korumalarının bir tür savunma rekfleksidir. Bir “başka” şekilde …

Read More »

Duanın Gücü PDF İndir

E. M. BoundsDuanın Gücü (E. M. Bounds) Duanın inanlının yaşamındaki önemini ve bunun sonucunda ortaya çıkan ruhsal gücü derinlemesine işleyen kitap 1835-1913 yılları arasında yaşamış E. M. Bounds tarafından yazılmış. Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 84 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı Boyut 11 x …

Read More »

Galatasaraylı Monsenyör Pierre Dubois’nın Anı ve Görüşleri PDF İndir

Turhan IlgazYaşamının 57 yıla varan upuzun kesitini ülkemizde geçirmiş; başta Galatasaraylılar olmak üzere Notre Dame de Sion ve özellikle Katolik dinsel cemaat ve çeşitli katmanlarla içiçeliğini içtenlikle sürdürmeyi başarmış bir din adamı, öğretmen ve filozof…Bu kitap, onun ülkemizde geçirdiği 57 yıllık yaşam kesitini; düşünce ve anılar perspektifinden de süzerek, öğrencisi …

Read More »

Sofra PDF İndir

İdris Yılmazİçindekiler Bana Ne!Bireysel AnlayışBir Medeniyet Mimarı, Bir Mahzun Burjuvaİktisadın Ekonomik İzahıSözüm YabanaHazret-i Musa’nın AsasıUsulünü Arayan Şaşkın YöntemlerDinler Arası Diyalog ÜzerineKitapsızMezheb BilinciBediüzzaman Said-i NursiBana Edebiyat Yapma!Müslümanca DüşünebilmekAllahın BoyasıHazret-i Muaviye’de Tedbirİlim mi, Bilgi mi?Dini Siyasallaştırma FitnesiEbu Zer gibiDünyevileşen Bilgi-SekülerizmZevk Meselesi Yayın Tarihi 2006-07-19 ISBN 9756462558 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE …

Read More »

Melekler ve Şeytanlar’ı Aydınlatmak: Kurgunun Ardındaki Gerçekler PDF İndir

Simon CoxDan Brown’ın uluslararası çok satan kitabı, Melekler ve Şeytanlar, yine uluslararası bir başarı yakalayan Da Vinci Şifresi’nin en büyük rakibi olmuş ve milyonlarca okuyucuyu, genellikle birbirlerine karşıt olan bilim ve Hıristiyanlığın, sıradışı bir bilimsel buluş yüzünden bir araya gelmeye zorlandığı bir dünya ile tanıştırmıştır. Bu dünyada, gizli bir yolu …

Read More »

Mason Bektaşiler PDF İndir

Faruk ArslanOsmanlı İmparatorluğu’nu ve Türkiye’yi yaklaşık iki asırdır Mason Bektâşiler’in kurduğu derin örgütler yönetiyor. Masonik Bektâşi yapının geçmişte kullandığı İttihat ve Terakki geleneği Ergenekon ile bugün ortaya çıkmış gözüküyor. Mason Bektâşilik ve Geleneksel Bektâşilik arasında ki savaşta 1997’de yol ayrımına gelindi. Bu savaşın sonuçları ise en fazla Masonik Bektâşilikten kurtulmaya …

Read More »

Polemik Değil, Diyalog PDF İndir

Prof. Dr. Hayreddin KaramanDiyalog tartışmaları, diyaloğun mümkün ve gerekli olduğunu, hatta bunun dinlerin yapısı gereği zorunluluk olduğunu düşünenlerden; diyalog girişimini misyoner emellerinin aracı olarak görüp ihanet olarak niteleyenlere ve son olarak da bu faaliyetlere çeşitli kayıtlarla fakat olumlu yaklaşanlara kadar geniş bir yelpazede taraflara sahip. Bu konuda bir ortak nokta …

Read More »

Gök-Tanrı İnancının Bilinmeyenleri
Din ve Millet Kavramları – Akay Kine’nin Bilgileri Işığında PDF İndir

Günnur Yücekal ArpacıGök-Tanrı İnancı üzerine Altay’da alan araştırması yaparak yüksek lisans tezini tamamlamış ve ‘Mevle-vilik’te Şamanizm İzleri’ adlı kitabını yayınlamış olan Günnur Yücekal Arpacı, halen bu konu üzerinde doktora yapmaktadır.Yazarın bu yeni çalışması da, Akay Kine’nin verdiği bilgiler doğrultusunda, Gök-Tanrı inancının anlam-lar dünyası, dünya görüşü ve ritüellerine ek olarak din …

Read More »

İslam’la Yüzleşen Batı PDF İndir

Michel Lelongİnancına bağlı bir Hıristiyan Kur’an’a ve Peygamber Muhammed’e karşı olamaz, tıpkı bir Müslümanın Mesih’in sırrına karşı olmadığı gibi. Aynı şekilde Müslümanlar Hıristiyan inancını paylaşmaksızın, İsa’yı yüceltirler ve onun Allah’ın nezdindeki seçkin yerini kabul ederler. Peki, aynı şekilde Hıristiyanlar da Müslüman inancını paylaşmasalar bile Kur’an’ın Allah kelamı, Muhammed’in de O’nun …

Read More »

Din Değiştirmenin Entellektüel Arka Planı PDF İndir

Heon Choul KimElinizdeki kitap, İslam dinini kabul ederek Müslaman olan 68 Korelinin analizine dayanara, Koreli mühtedilerin din değiştirmelerine neden olan pskilojik ve sosyolojik temelleri anlamayı hadeflemektedir. Bunun yanı sıra eser, onların din değiştirmelerini; daha önce Koreli Müslümanlar üzerine yapılmış olan araştırmalarla mukayese ederek, başta din psikolojisi olmak üzere sosyal bilimlerde …

Read More »