Home / Dünya

Dünya

Osmanlı Sarayında Cinsel Eğilimler PDF İndir

İ. Metin AnOsmanlı sarayı, üç kıtaya asırlar boyunca hükmeden bir cihan imparatorluğunu simgeler. Saray bir muktedir oluştur. Ve genellikle muktedirlerin tarihi incelenir. Elinizdeki çalışma, sarayın gizemli v eloş koridorlarını anlatmaktadır. Bu koridorlara açılan kapıları araladığınızda, karşınıza erotizm ve şehvetin binbir çeşidi çıkar. Haremağaları, cariyeler, rakkaseler, sazlı sözlü alemler, iç oğlanlar, …

Read More »

Cumhuriyet Dönemi Ankara’sının Sosyal Hayatından Sahneler PDF İndir

Turan TanyerSergiyi hazırlarken özellikle 1930-1960 yılları arasını Ankara’da ve çevresinde yaşayanlara ve onların yakınlarına ulaşarak, o yıllarda başkentliler tarafından kullanılan 150’yi aşkın şapka, 25 giysi ve çeşitli aksesuarları temin ettik. Bu ürünlerin bir kısmı daha şimdiden Vehbi Koç Vakfı’na (VKV) bağışlanmış durumdadır. Hedefimiz Ankara ve çevresinin kültürel mirasının korunması, geliştirilmesi …

Read More »

Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne Bir Dönüşümün Öyküsü ve Anılar PDF İndir

Ruhi KafescioğluİTÜ Mimarlık Fakültesi’nin henüz Yüksek Mühendis Mektebi olduğu yıllardan Profesör ünvanını aldığı 1965 yılına dek fakültenin gelişiminin her aşamasına tanıklık eden Ruhi Kafescioğlu, anılarını yazdı. Kafescioğlu, bu kitapta Yüksek Mühendis Mektebi’nden İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geçişi ve buradaki mimarlık fakültesinin oluşumuna tanıklık eden 1936-1946 yılları arasındaki dönemi anlatıyor. Gelişmeleri, kendisinin …

Read More »

Ankara Palas’ın Unutulmaz Gecelerinden Sahneler PDF İndir

Melissa Mather KunstadterBu sergi ile Cumhuriyet dönemi Ankara’sının sosyal hayatına ışık tutmaya devam eden merkezimiz, son beş yıldır yürüttüğü sosyal tarih çalışmalarında yeni bir sayfa açmış bulunmaktadır. Başkentimizin önemli kuruluşlarından Ankara Palas’ın görkemli salonlarında gerçekleşen bu özel sergide, 1924-1969 yılları arasında, Ankara Palas başta olmak üzere mutena mekanlarda giyilen bindallı, …

Read More »

Osmanlı Türkiye Tarihi ve Toplumu Değerlendirmesi 2. Kitap
Kabileden Devlete PDF İndir

Sefagül Arslan insanlar kendi tarihlerini yaparlar. Ama bunu sırf kendi keyiflerine göre yapmazlar. Kendileri tarafından seçilen durumlarda değil de tamamen geçmişten gelen geçmişin belirlediği koşullar altında yaparlar bunu. Tüm ölü kuşakların geleneği yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker. K. Marks Bir başka görevimiz de tarihi mirasımızı incelemek ve onu eleştirici …

Read More »

Osmanlı Türkiye Tarihi ve Toplumu Değerlendirmesi 1. Kitap
İlkel Toplum, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu PDF İndir

Sefagül Arslanİnsanlar kendi tarihlerini yaparlar. Ama bunu sırf kendi keyiflerine göre yapmazlar. Kendileri tarafından seçilen durumlarda değil de tamamen geçmişten gelen geçmişin belirlediği koşullar altında yaparlar bunu. Tüm ölü kuşakların geleneği yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker. K Marks Bir başka görevimiz de tarihi mirasımızı incelemek ve onu eleştirici bir …

Read More »

Nişan Taşları
Osmanlı’da Sportif Atıcılık PDF İndir

M. Şinasi AcarOkçuluk başta olmak üzere, sportif atıcılığa paralel olarak nişan taşlarının tarihimizde, özellikle de Osmanlı yaşamında önemli bir yeri vardır. Osmanlı’da zaman zaman padişahlar ve ülkenin üst düzey yöneticileri de düzenlenen yarışmalara katılırdı. Bu yarışmalarda dereceler belirlenir, rekorlar belgelenirdi. İşte en dikkate değer belgeler de rekorların kırıldığı menzillere dikilen …

Read More »

Piri Reis ve Türk Kartograflarının Çizgileri ile XVI-XVII-XVIII. Yüzyılın Venedik Görünümleri PDF İndir

Cevat Ülkekul Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik arasında yalnız savaşlar değil, yoğun ticari ve kültürel ilişkiler de olmuştur. Piri Reis’in eserleri üzerinde yapılan inceleme, bu devletler aradaki iyi ilişkiler geliştikçe Türklerin Venedik kentini daha iyi tanıdıkları ve kartografların da daha gelişmiş Venedik görünümleri çizdiklerini göstermektedir. Kitap bu yönüyle olduğu kadar, Türk …

Read More »