Home / El-Cep Kitapları

El-Cep Kitapları

Tutuklu ve Hükümlü El Kitabı PDF İndir

Mustafa Albayrak1-Alfabetik Sıraya Göre Soru ve Cevaplar-12-Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun -333-İnfaz Hakimliği Kanunu-3054-Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük-3095-Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelik-4196-Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik -4297-Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik-4358-Gözlem ve …

Read More »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu El Kitabı / Karşılaştırmalı – İçtihatlı PDF İndir

Resul AslanköylüYürürlükten kaldırılan Sosyal Güvenlik Kurumları 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde birleştirilmiştir. Önceki sosyal güvenlik kanunları ise 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek çatı altında toplanmıştır. Yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kurumları, TC. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve SSK. nun Geçici 20. …

Read More »

Tüm İş Yerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı PDF İndir

İsa KarakaşEn son torba kanunla yapılan değişikler çerçevesinde(SSK Uygulamalarıyla karşılaştırmalı)İşveren-Taşeron-SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Stajyer ve Aday SMMM, Akademisyen, Öğrenci, İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Hukukçu ve Diğer İlgililer İçinGüncel Yargı Kararları ile Donatılmış Örnekli-Açıklamalı-Dilekçe ve Belge Örnekleri ile Sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve Bağ-Kur işlemleri olarak bilenen uygulamalara paralel olarak her …

Read More »

Kiralayan – Kiracı / Kiracı – Kiralayan İlişkileri Sorulu – Cevaplı Kira Elkitabı PDF İndir

Ayhan YalçınBu kitapta kiracı, kiralayan ve mal sahibi olan herkesin ihtiyaç duyduğu konular ele alınmış, her konu mümkün olduğunca sade bir dille anlatılmış, sorular cevaplandırılmış, cevapların dayandığı kanun maddesi, içtihat gösterilmiştir. Ayrıca, dava dilekçelerininnasıl yazılması gerektiği örnekleriyle gösterilmiş, her konuda örnek dava dilekçeleri verilmiştir. Yayın Tarihi 2004-02-16 ISBN 9757699233 Baskı …

Read More »

Herkes İçin İlkyardım PDF İndir

Ülkem Rodoplu“Bu yüzyılın başında ortalama kırk-kırk beş yıl olan insan hayatı bilgi gelişimi, teknolojik ilerleme ve insan hayatını iyileştirmeyi amaçlayan politikalarla uzamış ve gelişmiş ülkelerde yetmiş-yetmiş beş yıl olmuştur. Bu otuz yıllık farkta ilkyardım müdahalelerinin payı büyüktür. İlkyardımda asıl amaç tedavi etmek değil, hastalık ya da kaza sonucunda insanın geri …

Read More »

Estetiğin ABC’si PDF İndir

Hülya YetişkenSanat yapıtını yakından kavramak ve doğru değerlendirmek için ilkçağdan bugüne farklı görüşler ileri sürülmüştür. Estetik bilimi, bize bu görüşleri belirleyen kuramları tanıtır; zaman içinde değişen, gelişen görüşler yanında tarihin her döneminde, her toplumda geçerli temel ilkeleri açıklar. Öte yandan kendi çağımızın yeni, özgün bakış açısını araştırır. ABC dizisinde estetik …

Read More »