Home / Felsefe-Düşünce

Felsefe-Düşünce

Beynimizle Ne Yapmalıyız? PDF İndir

Catherine MalabouBugün birçok düşünür, çözülmeyi bekleyen en büyük gizemin beyin ve işleyişi olduğu konusunda hemfikir. Genetik bir belirlenime sahip olsa da içerdiği sinaptik organizasyonu sayesinde beyin, dünyanın değişen durumlarına karşılık gelecek şekilde kendi yapı ve işleyişini dönüştürebilen plastik bir karakter taşır. Malabou, küçük hacmine rağmen zengin bir içeriğe sahip olan Beynimizle …

Read More »

Modern Prens PDF İndir

Antonio GramsciGramsci’nin devrimci partiyi tanımlamak için kullandığı imge. Gramsci, devrimci parti sorununa machiavelli’nin prens eserini inceleyerek yaklaşmıştır. Ulusal iradenin yaratılmasında, machiavelli’nin prens’e biçtiği rolü, işçi devletinin kurulması açısından Gramsci partiye, yani modern prens’e biçmiştir. Gramsci’ye göre modern prens bir birey olamaz, kendisini pratikte kanıtlamış bir kolektif iradenin içinde biçim kazanacak …

Read More »

Marksist Felsefenin Pratik Görüşü Cilt 1 PDF İndir

Ouyang KangBu iki ciltlik eser Prof. Ouyang Kang, Aristo, Kant, Hegel ve Feuerbach’ın pratik üzerine görüşlerini derin bir şekilde inceleyerek, Marx’ın felsefe tarihinde başardığı devrimi zengin bir felsefi-tarihsel zemine oturtuyor. Kitabın 2.cildi ise günümüzde giderek daha fazla önem kazanan sanal pratik ve küreselleşme fenomenlerini Marksist felsefenin bakış açısından tartışıyor.Kitabın en …

Read More »

Alman İdeolojisi’nin Yeni Mega2 Baskısı Üzerine Son Araştırmalar 1
Marx’ın Sivil Toplum Teorisi PDF İndir

Han LixinBu kitap Alman İdeolojisi eseri üzerine iki ciltlik bir araştırmanın birinci cildidir. Alman İdeolojisi, Marksist felsefenin merkezinde yer alan tarihsel materyalizmin ve onun tüm kategori ve kavramlarının ilk kez kapsamlı bir biçimde ele alınıp inşa edildiği bir metin olması bakımından büyük bir değere sahiptir. Marx ve Engels’in eserlerinin daha …

Read More »

Marx’ı Savunmak Cilt 1: Marksist Felsefenin Yeni Yorumu PDF İndir

Yang GengYayınevimiz bu kez, Çin akademisinin önde gelen Marksist felsefe araştırmacılarından Yang Geng’in ülkesinde üçüncü baskısı yapılan bu üç ciltlik eserini okuyuculara sunmaktadır. Yang Geng, günümüzün Marksist felsefesinin ancak Marks’ın felsefede yaptığı devrimin bütün yönlerinin ve bu felsefenin tüm teorilerinin bilince çıkarılması ve yeniden üretilmesi yoluyla, işçi sınıfının ve insanlığın …

Read More »

İçi Boş İnsan
Masallar Diyarının Ebedi Kurucusu PDF İndir

Zhang YibingÖnde gelen Batı Marksizmi uzmanlarından felsefeci Zhang Yibing, Çin Marx-Engels Akademisi’nin daimi üyesidir. Yayınevimiz onun Postmarksizmin Temel Eserlerinin Eleştirisi adlı eserini beş cilt halinde yayınlamaktadır. Yazar, Adorno, Zizek, Derrida, Debord, Baudrillard gibi ünlü düşünürlerin temel metinlerini, metin çözümlemesi ile okumaktadır. 1920’lerde ortaya çıkan Batı Marksizmi akımı, Marksizm’in resmi bir …

Read More »

Greif Direnişi Sınıf Hareketinin Devrimci Geleceği PDF İndir

Kollektif “Greif Direnişi seçtiği eylem yolu ve yöntemiyle de tümüyle politikti. Greif direnişçileri daha en baştan düzenin yasalarını değil fakat sınıf mücadelesi yasalarını esas aldıklarını tüm açıklığı ile ilan ettiler ve fabrika işgali biçimindeki eylemlerini de buradan gelen bir meşruluk temeline oturttular. Böyle yapmasalardı eğer, kendilerini önceleyen yüzlerce örnekte olduğu …

Read More »

Hükümet Üzerine Birinci İnceleme
Bay Robert Filmer ve Yandaşlarının Yanlış İlke ve Temellerinin Yıkılışı PDF İndir

John Locke “Kölelik, insanın… kötü ve alçaltıcı bir durumu ve Ulusumuzun cömert karakterine ve cesaretine öylesine doğrudan doğruya zıttır… parlatmak ve sivriltmek için ne kadar özen gösterilmiş olursa olsun, bu zincirlerin kötü giysiler olduğundan başka bir şey düşünülemez…/…Kutsal Kitap ya da akıl… herhangi bir yerde, …Tanrısal otoritenin bizi başkalarının sınırsız …

Read More »

Felsefe ve Siyaset PDF İndir

Lucien SeveBu kitap marx’ın ilk gençliğinden beri söyleye geldiği ve daha sonra tarihsel materyalizmin bilimsel temelinde açıklığa kavuşturduğu toplu görüş üzerine meydana getirilmiştir. Çevirmen: Müntekim Ökmen Yayın Tarihi 1998-10-01 ISBN 9758269372 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 114 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı Boyut 13.5 …

Read More »