Home / Felsefe Metinleri

Felsefe Metinleri

Sosyalist Mücadele Etiği PDF İndir

Aydın ÇubukçuKapitalist üretim tarzının ulaştığı bugünkü ‘yeni evrede’ geleneksel örgütler işlevsizleşti. Sol partilerin solla yegane ilgisi, adlarında kaldı. “Radikal sol örgütler”de ‘yeni evreyi’ kavrama ve “gereğini yapma”; olup bitenlerin anlamını bilinci çıkarma, velhasıl somut durumun somut tahlilini yapma konusunda yetersiz kalıyorlar. İçinde bulunduğumuz êmperyalizmin en yüksek aşamasında” çokuluslu şirketler çok …

Read More »

Etik ve Estetik Değerler PDF İndir

Necla AratEtik ve Estetik Değerler, arasında tüm değerlerin aşındırıldığı, iyi güzel, erdem ve mutluluk kavramlarını içlerinin boşaltıldığı günümüzde, bencil ve acımasız bir dünyaya, bu kavramları ve insan için taşıdıkları gerçek anlamları yeniden anımsatmayı ve insan için, yaşam için felsefe amacını gözeten bir çalışma. ISBN 9755450661 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil …

Read More »

Etik Düşünce ve Postmodernizm PDF İndir

Gözde DedeoğluÖnce entelektüeller arasında tartışılan yeni ve masum bir akım olarak belirdi postmodernizm. Ardından hızla yaygınlaşmaya ve yaygınlaştıkça da tuhaf bir kimlik kazanmaya başladı. Akımın ideologlarında göre; modernite aşılmış, onun temel dayanakları olan akılcılığa, bilime ve evrensel değerlere ihtiyaç kalmamış, doğrulara ulaşmak için gerekli olan bilimsel kuşkuculuk yerini ”hiçbir şey …

Read More »

Toplam Ahlak PDF İndir

Prof.Dr Coşkun Can Aktan“Hiç kimseye kötülük etmedim. Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim. Gerçek evinde alçaklık etmedim. Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım. Benim yüzümden kimse korku duyadım, yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiçbir zaman yapmadım. Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım. Kimseye gözyaşı döktürmedim. Kimseyi öldürmedim …

Read More »

Etik-Estetik PDF İndir

YEM YAYINLARI Etik-Estetik başlığı altında yayımlanan bu kitap, “mimarlık” ve “felsefe” disiplinlerinin yükselen birlikteliğini, bu ilişkinin olanakları ve sorunlarını farklı açılardan irdelemek üzere, İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul Üniversiteis Edebiyak Fakültesi Felsefe Bölümü işbirliğinde başlatılan “Mimarlık ve Felsefe” toplantılarına paralel olarak hazırlanan kitapların ikincisidir. Bu ikinci kitap, 31 …

Read More »

Politik Psikoloji Penceresinden Siyaset Ahlakı, Kimlik ve Laiklik PDF İndir

Prof.Dr. Cengiz GüleçSiyasetle doğrudan ilgilenen çevreler, 1980’lerden sonra siyasi partilerdeki dağılma ve parçalanma olgusundan yakınmaktadırlar. Siyasetin meşru yollarının giderek tıkanması ve temsil gücünün iyice kısıtlanması gibi süreçler, siyasi yelpazenin sağ ve solunu aynı oranda etkilemektedir. Yayın Tarihi 2004-03-02 ISBN 9758572490 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 237 Cilt …

Read More »

Etik – Ahlak Felsefesi : Bütün Eserlerine Doğru -12 PDF İndir

Doğan ÖzlemKitabın ilk iki bölümünde, etiğin (ahlâk felsefesi) temel problemleri, bu temel problemler içinden kendilerine başat saydıkları problemlere göre çeşitlere, tiplere ayrılan etikler (ahlâk felsefeleri), betimleyici ve irdeleyici bir tutumla tanıtılmaktadır. “Eleştirel etik” adlı üçüncü bölümde etik tiplerinde temel tavırlar, “ahlâklılık” tanımlarındaki çeşitlilik, olan-olması gereken ayrımı, etiklere tarih bilinci ışığında …

Read More »

Etik Üzerine Dersler 1 PDF İndir

Immanuel KantImmanuel Kant, akla dayalı etik öğretisini ilk kez tüm kapsamıyla bu kitapta betimlemiş, bunu somut birçok örnek ve gözlemle zenginleştirmiştir. Çevirmen: Oğuz Özügül Yayın Tarihi 1994-12-31 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 96 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi 3. Hm. Kağıt Boyut 13.5 x 19.5 cm

Read More »

Etik ve Tasavvuf PDF İndir

Kenan GürsoyEtik ve Tasavvuf, bugün felsefe alanında önerdiği yeni kavramsallaştırmalarla, ba$ta akademisyenler olmak üzere felsefeye ve tasavvufa merak duyan herkesi, yeni bir söylemin farkındalığına çağırıyor. Batı Felsefesi ve İslâm kültürünün ortak deneyimlerinin değerlendirildiği, 2000’li yılların başlarında diyalog tarzı olarak anabileceğimiz bu sohbetler, felsefe pratiğiyle ahlâkın, tasavvufla etiğin yakınlığını okurlara sunuyor. …

Read More »