Home / Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji

Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji

Tevrat, Zebur İncil ve Kur’an-ı Kerim’deki Ortak Ayetler PDF İndir

Zakir BarutçuHer peygamberin gönderildikleri millete ilk sözü “Allah’ın varlığına ve birliğine inanın. O’na ibadet edin ve O’ndan başka rabler edinmeyin” olmuştur. Dolayısıyla Kur’an’da adı geçen kitaplarda da en önemli birlik budur. Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nde “Onlar ki, sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar” denilerek bu gerçeğe dikkat çekilir. Nasıl …

Read More »

Geçmişten Günümüze Türkiye Patrikhaneleri 1 PDF İndir

Hakan AlkanBütün bunları yaparken Fener Rum Patrikanesi ile çalışma içerisinde olunmaması da gerekmektedir. Binyediyüz yıldır var olan ve 1453’ten itibaren bir Türk kurumu olarak yaşayan Fener Rum Patrikhanesi cismani olarak değil, yani siyasi merkez olarak, yönetim merkezi olarak değil, ama tarihsal olarak “primus inter pares” eşitler arasında birinci olma özelliğiğni, …

Read More »

Usul Terminolojisi PDF İndir

Ferid el-EnsariBu çalışma bir yandan okuru genel anlamda terminolojik ve kavramsal araştırmaların önemi ve yöntemi konusunda bilgilendirirken, diğer yandan “makâsıdu’ş-şerîa” teorisinin zirve ismi olan Şâtıbî’nin öneminin daha yakından idrak edilmesine yardımcı olmakta, dahası genel olarak İslâm düşünce tarihinin, özelde Usul-i fıkhın, daha özelde de Şâtıbî’nin düşüncesinde en etkili terimlerden/ kavramlardan …

Read More »

Kıyamet Günü! İncil’in Vahiy Bölümünün Yorumu PDF İndir

Carlos MadrigalKutsal Kitap’ın peygamberlikleri insanoğlunun geleceğe olan merakını tatmin etmek için verilmemiştir. Ama aynı Kutsal Kitap, hepimizi bekleyen sona hazırlanmamız için önceden uyarmaktadır. Kıyamet aslında kendilerini hazırlayanlar için bir felaket değil, Tanrı’yla birlikte yaşacakları sonsuz bir zaferdir. İşte bu kitap, Tanrı’nın ezeli-ebedi tasarısını anlamanız için, anlayıp da bütün göksel varlıklarla …

Read More »

Çatışma İlk İnsandan Günümüze PDF İndir

Mustafa Gümüş5 yıllık bu birikimde ve araştırmada, “SUYA, SABUNA DOKUNULDU!” Din, Dil, Irk farkı gözetilmedi. Hakk ölçülerine uymayan fiil ve davranışların yanlışlığı; yine Hakk ölçüleri içerisinde ele alındı. Belli bir devrin değil de, her asırda yaşanılanların, dikkate değer olanları tarandı. Dehr içindeki ve yer yuvarlağı coğrafyasındaki; Firavun, Nemrut, Tiran, Kral,. …

Read More »

Şambala /Savaşçının Kutsal Yolu PDF İndir

Chögham TrungpaAydınlanmış yaşama ulaşmamızı sağlayan bu klasik rehber bizlere, meditasyon ustası Chögyam Trungpa’nın, kutsal savaşçı idealine dayanan, çağımız ile ilgili ilham verici düşüncelerini içermektedir. Eski zamanlarda savaşçılar, hem savaş meydanında hem de gündelik hayatlarında karşılarına çıkan zorluklar ve mücadeler ile başa çıkmakta ustalaşmayı öğrenirlerdi. Trungpa, bilgelik dolu eserinde bizlere, savaşçının, …

Read More »

Evren, Bilim ve Tanrı Kavramı PDF İndir

Abdullah Rıza ErgüvenYarım yüzyıldan beri evrenin oluşumu, tanrı kavramı, varlığın özü ve insan üzerinde durup düşünen Abdullah Rıza Ergüven; düşünü ve kuramlarının bir bölümünü daha önce (Varlık, 1978-79; Güneşe Açılmak, 1978; Sonsuz Değişim, 1985; Yaba, Aydınlık, Somut, Karşı-Edebiyat, Cumhuriyet, Tan “Yug.”) sergilemişti. Dinsel saplantılardan, dogmalardan uzak; bilimsel görüşle ve daha …

Read More »

Kader Nedir PDF İndir

Mehmed Kırkıncıİnancın en girift alanlarından Kader konusu ülkemizin mümtaz alimlerinden Mehmed Kırkıncı’dan, Kader’le ilgili akla gelebilecek en zor konuların ele alındığı kitapta, doyurucu ve anlaşılır cevaplar, izahlar sunuluyor okuyucuya… ISBN 9753622945 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 130 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi 3. Hm. Kağıt Boyut …

Read More »

Türkiye ve Ortodokslar /Yunanistan-Patrikhane ve Ortodoks Kıskacı PDF İndir

Aytunç AltındalOrtodoksların ülkemiz için neden özel bir yeri olduğunu öğrenebilmemiz için tarihimize kısaca bir göz atmak yeterli olacaktır. İlk Hıristiyanlıkla ve kilise babalarıyla derin bir bağlılığı sürüdüregelen bu inanç, Osmanlı’da “İstanbul’un fethiyle” başlayan ve Kurtuluş Savaşı’na oradan günümüze kadar süren önemini hep korumuştur. XI.yy.’daki ayrılıktan bu yana İstanbul patriği onursal …

Read More »