Home / Felsefe Tarihi

Felsefe Tarihi

Wilhelm Leibniz PDF İndir

Zekeriya Kadri“Son sömestrede -felsefe tarihi için- Wsilhelm Leibniz felsefesi hakkında bir travil hazırlamıştım. Bunu -vaktin darlığı nedeniyle- Leibniz hakkında yazılmış küçük bir eserden, bir travil’den çalışmış ve aynı zamanda buna filozofun kendi metinlerinden bazı tercümeler de ilave etmiştim. Ancak müracaat ettiğim bu eser Leibniz’in felsefesini sistematik olarak göstermediği gibi, bazı …

Read More »

Onbir Avrupa Mistiği PDF İndir

Rudolf Steiner“11 Avrupa Mistiği”nde, yaratılışı, varoluşu ve insanın kendini anlama sürecini sorgulayan, 1200’lerden 1600’lü yıllara değin dört yüz yıl boyunca, yaşadıkları çağın karanlıklarıyla, dogmalarıyla ve cezalandırıcılarıyla mücadele eden, insanlık tarihinin öncü “düşünce suçluları” ve düşünceleri ele alınıyor. Yirminci yüzyılın en üretken filozof-yazarlarından biri olan ve antropozofinin kurucusu Rudolf Steiner bu …

Read More »

Psikanalitik Duyarlıklı Bakışla Spinoza ve Felsefesi / Düş-Düşün 39 PDF İndir

Haluk SunatAnalizan’ın, ‘çatışmalarını sorunsallaştırmak’ suretiyle -‘verili varoluşsal gerçekliği’nden kalkarak- kendi hayat hikâyesi içinde yol alması, -‘nesne ilişkileri’nin tarihsel uğrakları ve analistle ilişkideki yansıyışları ile yüzleşerek- şimdiki kendi(liği)ni/özne(l)liğini çözümleyip yeniden kurması anlamında, psikanaliz, ‘yaratıcı’ bir ‘edimsellik’tir: ‘Özgürleşme’yi arkasına alan, ‘etik’ ve ‘estetik’ bir çaba. Bir başka deyişle, ‘kendi’ndeki ‘öteki’ni, ötekideki kendini, …

Read More »

Düşüncenin Gökkuşağı Cemil Meriç / Seçme Metinler PDF İndir

Mustafa Armağan“Bir çağın vicdanı olmak isterdim; bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin. İdrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. Muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim; kelimeden, sevgiden bir köprü… Ben bu mazlum medeniyetin sesi olmak istiyorum… …

Read More »

Hayatlar / Aristides-Cato Maior PDF İndir

Plutarkhos Paralel Hayatlar biyografi niteliğindedir. Peripathos biyografi yazımının doğum, gençlik, karakter, yapılan işler, içinde bulunulan koşullar ve ölüm gibi temel özelliklerini taşıyan Paralel Hayatlar’da, aynı zamanda sıklıkla ahlaki düşüncelere ve yorumlara da yervermiştir. Çevirmen: Ayşen Sina Yayın Tarihi 2014-03-01 ISBN 6054734085 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 144 …

Read More »

Bergson ve Felsefesi PDF İndir

Subhi EdhemBir filozofun en önce yapabileceği şey mesleğindeki çıkış noktasını göstermektir. Eleştirmenin vazifesi ise girişilen bu hareket tarzını tayin etmektir. Şimdi ben onu yapacağım : Bergson’un felsefesi eklektik bir felsefedir. Esasta ise kendisi bir metazfizikçidir. Bununla beraber ‘o, teorik bilgiler bir süs, eylem ise bir gerekliliktir’ demiş durmuştur. Yayın Tarihi …

Read More »

Robert Nozick / Adalet Teorisi ve Temel Kavramları PDF İndir

Mehmet Kocaoğlu“Özgürlük teorisi üzerine global tartışmalarda Mehmet Kocaoğlu’nun dahil olduğu Türk akademisyenlerin ağırlığı her geçen gün artmaktadır.Yirminci yüzyılın en önemli filozoflarından biri üzerine Mehmet Kocaoğlu tarafından kaleme alınan bu metin, Robert Nozick’in adalet teorisine ilgi duyanlar için faydalı olacaktır.” – DavidSchmidtz, Kendrick Felsefe Profesörü, Arizona Üniversitesi “Nozick’in modern siyaset teorisinin …

Read More »

William James Ampirizm ve Pragmatizm PDF İndir

David LapoujadeDavid Lapoujade’ın ilk kitabı olan William James, Ampirizm ve Pragmatizm bugüne ait bir kitap. Bize inancımızı kaybettiğimiz bir dünyaya nasıl tekrar inanacağımızı, güveneceğimzi düşündürüyor. O halde, Radikal ampirizm, postmodern dünyanın içinde, “mutlakçıların” inandıkları bir Tanrı veya bir Doğa’nın yerine bize içkin bir fikre, dünyaya nasıl tekrar güvenebileceğimizi hatırlatan bir …

Read More »

Henri Bergson’un Felsefesi / Kozmik Bir Füg Gibi Gelişen Dünya Görüşü PDF İndir

Dinçer Yıldız“Bu Fransız düşünürün, coşkulu dinleyicileri College de France’ın salonlarını doldurmaya çeken ve Fransa’nın dışına taşan büyük ünü hangi alımlılık ve büyüden doğmuştu? Bu, kuşkusuz, Bergson’un filozofik üretiminin yalnızca içeriğinden değil, üstelik bir de formundan kaynaklanıyordu. O’ndan başka hiç kimse düşüncenin o Fransızlara özgü saydamlığını bu denli bir sanat anlayışıyla …

Read More »