Home / Gaziantep

Gaziantep

Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar PDF İndir

İhsan IşıkDiyarbakır, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar önemini yitirmeden yaşayabilmiş az sayıdaki büyük şehirlerden biri olarak, tarih boyunca pek çok medeniyete beşiklik etmiş ve bu medeniyetler bu kadim şehirde oldukça zengin tarihi izler bırakmışlardır. Öyle ki her gün bu zenginliği sergileyen Diyarbakır, kent genişliğinde açık bir müze olarak görenlerin gözlerini …

Read More »

Diyarbakır ve Çevresinin Müslümanlaşma Süreci PDF İndir

Mehmet AzimliDünya coğrafyasının bazı bölgeleri için “medeniyet beşiği” derler.Bu isimi en çok hak eden anadolu’durAnadolu’nun doğusu ise bir anlamda medeniyetlerin hem buluşması hem de çatışmasının yaşandığı coğrafyadır.İncelediğimiz coğrafya olan İslam tarihindeki özel adıyla “Cezire Bölgesi” islam öncesi iki büyük medeniyetin (Roma ve Pers) izlerini taşımakla birlikte aynı zamanda bu devletlerinçatışma …

Read More »

Özümsen Diyarbekir PDF İndir

Birsen İnalDiyarbekir’de kesintisiz bir hayat yaşardık iyisiyle, kötüsüyle demeyeceğim çünkü kötü pek yoktu ki kötülük yaşayalım. Her gün mutlaka yapacak güzel bir şeyimiz vardı. Hiçbir şey yoksa heyecanla beklediğimiz resimli romanlarımız, Tommiks, Teksas’larımız vardı. Mahallede bir kişi alır elden ele dolaşa dolaşa, büyüklerimizden gizli saklı okuya okuya parçalanmış hali kalırdı …

Read More »

Diyarbakır Kabadayıları – Delileri ve Pışo Meheme PDF İndir

Mustafa GaziMustafa Gazi, bu çalışmasında öncelikle yazılı bir tarihleri, kayıtları olmayanları kişisel çabasıyla gün ışığına çıkarmaya çalışmış.Bu çalışması öncelikle bu nedenle anlamlıdır.Hep resmi tarih yazanların dünyasında, bir şehrin gayriresmi tarihine bir ayna, bir dipnot tutmaya çalışmak anlamlıdır. Yayın Tarihi 2013-03-01 ISBN 6054497539 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı …

Read More »

Eski Diyarbekir’de Gündelik Hayat PDF İndir

M. Şefik KorkusuzDiyarbekir adı, bir zamanlar tüm eyaleti kapsarken, günümüzde yalnızca bir il’e verilmektedir. Yine de gündelik hayatta sık sık “şehire gidelim.”, “şehirden geliyoruz.” v.s. gibi deyimler kullanılır. Çünkü asırlarca bugünkü Diyarbekir, sur/beden içindeki bölümden oluşan bir şehir sayılmış ve o dönemler şehrin ismi Amid olarak kullanılmıştır. Osmanlı arşivlerindeki belgelerde …

Read More »

Diyarbakır El Sallıyor (İngilizce) PDF İndir

Şeyhmus DikenDiyarbakır, şiirde ifadesini bulduğu gibi; surlar ve sırlar şehri. Aynı zamanda geçmiş kültürlerin izinden çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir şehir. Diyarbakır hayata sözle başlamıştır. Çünkü şehrin geçmişinde her şeyin öncesinde olduğu gibi önce söz vardı. Ve Diyarbakır kendi kavliyle, kendi diliyle, diyordu ki, Diyarbekir, dört kapı/ …

Read More »

İlimiz Diyarbakır PDF İndir

Münir Ertenİlimiz M.Ö. 14. Yüzyıldan günümüze kadar Amid, Amidi, Amida, Augusta, Karaamid, Karakale, Karacakale, Hamid, Karahamid, Diyarbekir ve Diyarbakır adları ile anılagelmiştir. Atatürk’ün ilimize geldiği 15 Kasım 1937 günü şerefine verilen konserden sonra konuşmasına “Yirmi sene sonra tekrar Diyarbakır’da bulunuyorum.” cümlesi ile başlaması nedeniyle “Diyarbakır” adı hemen benimsenmiş, 10 Aralık …

Read More »

Diyarbakır Tarihi PDF İndir

Vedat GüldoğanEtrafı 5000 metre uzunluğundaki surlarla çevrili bu-lunan Diyarbakır, tarihin her döneminde bilimde, sa-natta edebiyatta ve kültürde birçok şahsiyetin yetiştiği muhkem bir şehirdir.Diyarbakır’ın ilk yerleşim yeri olan İçkale’deki Vi-rantepe’de bulunan Artuklu saraylarında, Artuklu hü-kümdarı Melik Salih Mahmut (1200-1222) döneminde Ebu’l-İz adındaki bilginin yaptığı söz ve saz alemlerin-de hizmet eden, saz …

Read More »