Home / İnceleme-Araştırma

İnceleme-Araştırma

Çağımız ve Türkiye Düşün ve Bilim Alanları PDF İndir

Prof. Dr. Niyazi KahveciArtık, düşünme ve ona dayalı lojik bilim yoksa hayat da yoktur. Modern bilimin kurucusu Francis Bacon (1561-1626)’un Bilimin İlerlemesi adlı eserini, bilimsel görüşlerini geniş halk kitlelerine yaymak için kaleme aldığı gibi, biz de bu eserimizi, toplumsal varlığımızı sürdürebilmek için çağımızın düşünüşünü ve bilimini yakalamanın şart olduğuna dair …

Read More »

Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine PDF İndir

Wright MillsBilimsel bilginin kendi üzerine kendini “bilimsel” araçlarıyla eğilmesi, yani bizzat kendi kendini “bilimsel” olarak masaya yatırması, hele ki söz konusu olan sosyal bilimler ise, başlı başına bir paradokstur; zira bilimsel bilginin sorunsallaştırılması, tam da o sorun(sal)laştırılmış bilimsel bilginin ön kabulleri aracılığıyla yapılacaktır. Paradoks, bilimin kendisini, kendi içinden kavramaya çalışmasındandır. …

Read More »

Sosyoloji (3.baskı) PDF İndir

Prof. Dr. Halil İbrahim Baharİnsan düşünen, anlamlı eylemler gerçekleştiren ve çevresiyle sosyal etkileşim içinde olan bir varlıktır. Birey, toplumsallaşma sürecinde içinde bulunduğu toplumun kültürünü, diğer insanların kendisi hakkındaki beklentilerini öğrenir. Toplumun değer yargıları, doğru-yanlış, iyi-güzel gibi kavramlar da toplulmsallaşma sürecinde öğrenilir. Toplumsallaşma sürecinde birey, kurumsallaşmış normlara uyum sağlamayı öğrenir. Böylece …

Read More »

Değişen Dünyada Sosyoloji Temeller Kavramlar Kurumlar PDF İndir

Doç. Dr. Veysel BozkurtSosyoloji, insanın kendi içinden geçerek, topluma/toplumsala doğru yapmış olduğu entelektüel bir yolculuktur. O, bireysel yaşam kalitemizin, toplumsal yaşam kalitemizin, toplumsal yaşam kalitemizden bağımsız düşünülemeyeceğini iddia eder. Her şeye rağmen, “daha güzel bir dünya”nın olabileceğine inananların bilimidir. Bir giriş çalışması olan bu kitapta sosyoloji, içinde yaşadığımız değişim süreciyle …

Read More »

Felsefe Ve Toplumbilim Yazıları PDF İndir

Niyazi BerkesFelsefe başlığı altında, insan toplum ve evrenle ilişkili sorunları akıl yolu ve laik düşün koşulları ile anlama amacını güden fikir çabalarının, dinlerin veya bilimlerin verdiği yorumlamaların düşünü kanıksatmadığı aşamalarda doğan fikir çabaları olarak anlıyorum. Felsefe düşününün doğuşu için en önemli saydığım koşul, aklın geleneksel ve dinsel düşün türlerinden özgürleşmesidir. …

Read More »

Yeni Bir Sosyal Bilim İçin PDF İndir

Immanuel WallersteinKapitalist dünya-sistem sonuçları öngörülemez bir dönüşüm evresine girmişse, sosyal bilimin aydınlatıcı bilgisine daha çok ihtiyaç var demektir. Siyaset sahnesindeki aktörlerin tarihsel seçimlerle karşı karşıya kaldıkları çatallanma anlarında, körlemesine ya da el yordamıyla ilerleyerek ahlaki ideallerini hayata geçirmeleri kolay değildir. I. Wallerstein böyle bir çağda yaşadığımızı söylüyor ve yeni bir …

Read More »

100 Soruda Sosyoloji PDF İndir

Doğan Ergun Sosyoloji öncesi ve toplumsal felsefe; sosyolojinin kurucuları; 20. yüzyıl sosyolojisinde yönsemeler ve gelişmeler; toplum ve toplumsal değişme; sosyolojide kuram, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyolojide nesnellik sorunu; sosyoloji ve öteki insan bilimleri; sosyolojinin dalları ve özel sosyolojiler; sosyoloji ve Türkiye… Toplumu ve toplumsal olayları çözümlemeye, anlamaya çalışan bir bilimin, …

Read More »

Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar, Tartışmalar PDF İndir

Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu İletişim kurmanın amacı “anlaşabilmek” mi? Kendimden başkalarının varlığından haberdar olduğumu belirtmek mi? İşaretlere neden ihtiyaç duyuyorum? İletişim her zaman hareketli midir? Sessizlik ve hareketsizlik bir şeyler anlatmaz mı? Mağaranın iç duvarlarına geyik resmi çizen avcı kiminle iletişim kurmaya çalışıyordu? Peki Roma imparatorları devasa büyüklükteki anıt binaları …

Read More »