Home / İnsan Hakları

İnsan Hakları

İlaç ve Eczacılık Mevzuatı PDF İndir

Kemalettin AkalınSon yıllarda ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi ilaç ve eczacılık konusunda da son derece önemli değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikler doğrultusunda ilaç ve eczacılık mevzuatına ait kanun ve yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu değişikliklerle “ İlaç ve Eczacılık Mevzuatı ” kitabının yeni baskısını değerli meslektaşlarımın …

Read More »

Dernekler Mevzuatı Rehberi / Açıklamalı – Yargı Kararlarıyla Donatılmış PDF İndir

İsa KarakaşKitabın Birinci Bölümünde, derneklerin kuruluş aşamaları, tutacakları kayıt ve belge nizamı, çalıştıracakları personelle ilgili işlemler ile vergilendirmeye ilişkin açıklamalara, İkinci Bölümde; dernekler kanununa ait TBMM komisyon raporları ile önemli görüşmelere, güncel dernekler kanunu, dernekler yönetmeliği, tebliğ- genelge ve önemli örnek yargı kararlarına, Üçüncü Bölümde; dernekleri çok yakından ilgilendiren kanun …

Read More »

Hayvan Hakları Mevzuatı PDF İndir

S. Mutlu SözerŞu anda elinizde bulunan mevzuat seçkisi Türkiye’de bir ilktir ve kanımca büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bu mevzuat seçkisini hazırlarken, gerek ulusal, gerekse uluslararası mevzuatı taradım. Bu kitaba hayvan hakları ile ilgili olan yasaların tamamını, bunun yanı sıra bir kısım yasaların ise sadece hayvan hakları ile ilgili maddelerini koyarak, …

Read More »

Kalkınma Ajansları Mevzuatı PDF İndir

Ahmet Tamer2006 yılında çıkarılan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile ülkemizde kalkınma ajanslarının hukuki altyapısı oluşturulmuş ve ardından yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu Kararları ile 2006 yılında iki, 2008 yılında sekiz ve 2009 yılında 16 olmak üzere toplam 26 kalkınma ajansı kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Kalkınma …

Read More »

Marka Hukuku Mevzuatı İçtihatlı-Notlu PDF İndir

Kollektif Eserde, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı KHK esas alınmış ve her bir maddenin veya bazen bendin altında ilgili olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri ile Yargıtay’ın bu hükme ilişkin örnek kararlarına yer verilmiştir. Kararname dışında atıf yapılan ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin metinleri de eserde sıralanmıştır. Eser, marka hukuku ile …

Read More »

İşverenin El Kitabı 2016 PDF İndir

Öcal Kemal EvrenHızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri hakkındaki mevzuatın hızla değişmesini veya yenilerinin öngörülmesini gerektirmektedir. Gerek mevcut gerekse değişen kurallara uyum mikro bazda işyerlerinde daha sağlıklı iş ilişkilerinin kurulmasına …

Read More »

Taşınmaz Değerlemesi
Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme Yöntemleri PDF İndir

Erol KöktürkGördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede güncellenmiş 3. baskısını yapan Kitapta, Türkiye’de ve Dünya’daki değerleme yöntemleri ve teknikleri soru ve cevaplarla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca taşınmaz mülkiyeti, tapu sicili, imar, mekansal planlama, imar uygulamaları, imar mevzuatına aykırı yapılar, imarda kazanılmış hak ve daha pek çok konu yargı kararları, yasa, …

Read More »

Ticaret Hukuku Mevzuatı PDF İndir

Ahmet TamerTürk Ticaret KanunuTürk Borçlar KanunuKarşılaştırma TablolarıBankacılık KanunuSigortacılık KanunuSermaye Piyasası KanunuRekabetin Korunması Hakkında KanunFikir ve Sanat Eserleri KanunuMarkaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde KararnamePatent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde KararnameTüketicinin Korunması Hakkında KanunTicaret Hukuku İle İlgili Diğer Kanunlar Yayın Tarihi 2013-03-29 ISBN 6051461007 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı …

Read More »

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı (Cep Boy) PDF İndir

ADALET YAYINEVİAnayasanın İlgili HükümleriMilletlerarası Hukukla İlgili Temel MevzuatBazı Teşkilat Kanunları ve Milletlerarası Hukuk Alanı İle İlgili MevzuatVatandaşlık ve Yabancılık İle İlgili MevzuatDış Ticaret ve Yabancı Şirketlerle İlgili Mevzuatİlgili Hükümler Yayın Tarihi 2011-10-01 ISBN 6055412739 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 714 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi 1. …

Read More »

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları PDF İndir

Doğan DurnaToplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü olan hukuk yazılı ve yazısız kurallardan oluşur. Bu kurallar bütünün yazılı kısmını ifade eden mevzuat ise kanun, tüzük, yönetmelik vb. gibi kurallardan oluşur. Toplumsal ilişkileri düzenlemeyi amaçlayan bu kuralların iyi olması toplumsal düzeninde iyi olması anlamına gelecektir. Ünlü filozof Aristonun da ifade ettiği gibi; …

Read More »