Home / Kanun Kitapları

Kanun Kitapları

Şu Kemikli Dünyada Hayvan Hakları PDF İndir

Bahadır Küçük-İnsanlarla olan ilişkilerimiz inişli çıkışlı olmasına karşın hayvanlarla olan ilişkilerimiz hep aynı seviyeyi korumaktadır. Çünkü dünyada hiçbir hayvan bize ikiyüzlü davranmaz, çıkar uğruna bize yanaşmaz ve karşılık bekleyerek bize sevgisini sunmaz. Ayrıca onlar bizi incitmez, kırmaz, üzmezler. Gerçek bir dost gibi davranırlar.-Hayvanlara yönelik davranış ve tutumunu ahlak süzgecinden geçirmeyen …

Read More »

Basın İş Sözleşmesine Göre Gazetecilerin Hakları ve Mesleki Sorunları PDF İndir

Sibel GökçeGazeteciler, gazetecilik mesleği ve medya çalışanları sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntılarla karşı karşıya bulunmaktadır. Ülkemizde ve tüm dünya da gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili olarak büyük bir baskı altında çalışmaya zorlandıkları görülmektedir. 5953 Sayılı Basın İş kanunu; basın iş çalışanlarının çalışma koşulları ve mesleki sorunları dikkate alındığında bu alanda …

Read More »

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de İfade Hürriyeti PDF İndir

Ali Okumuşİfade hürriyeti her tür fikrin açıklanacağı ve bu açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında korunacağını garanti etmemektedir. İnsanlara şiddet çağrısı yapan, kamu düzeyini dolayısıyla da ülke bütünlüğünü bozmaya çalışan ifadelerin bu kapsamda korunmaları gerektiği düşünülemez. Çünkü ifade hürriyeti belli şartlar altında ve belli durumlarda sınırlanması gereken bir hürriyettir. İfade hürriyetini sınırsız …

Read More »

Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları Sosyal Haklar PDF İndir

TODAİE-TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜSosyal haklar, insan onuru ve özgürlüğü kavramlarıyla temellendirilen insan haklarının önemli bir bileşeni olarak medeni ve siyasal hakların ön koşuludur. Devletlerin sosyal hakların temini konusundaki yükümlülükleri, uluslararası bildirge, sözleşme ve anlaşmalarla uluslararası hukukta kayıt altına alınmıştır. Toplumsal hayatın hemen hemen bütün boyutlarıyla ilgili olan …

Read More »

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü PDF İndir

Metin BayramSon yıllarda ülkemizde en tartışmalı alanda yer alan konulardan birisi de basın özgürlüğü. Bu tartışmalara yol açan önemli sebeplerden biri de şüphesiz ki özgürlük-otorite dengesinde otoriteye ağırlık veren mevzuatlarımız ve hakim-savcılarımızın birey karşısında devleti önceleyen tutumu. Anayasamızın 90. maddesinin atfıyla iç hukukumuzda kendisine yer bulan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi …

Read More »

Türk Anayasal Düzeninde Sendika Kurma Hakkı PDF İndir

Mine Başbayraktar TaşkınDemokrasinin ilk yeşerdiği ülkelerden biri ve sanayileşmenin ilk ortaya çıktığı yer olan İngiltere, sanayileşmeyi takip eden günlerde ilk örgütlenme hareketinin de ortaya çıktığı yer olmuştur. İngiltere’de 1824’de başlayan sendika özgürlüğü daha sonraları Fransa, Almanya ve İtalya’da görülmüştür. Günümüzde Anayasal bir hak olan sendika ve üst kuruluşlarını kurma ve …

Read More »

Ayrımcılık Yasağı ve Türk Hukukunda Gelişimi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre) PDF İndir

Fazıl AltınorduAyrımcılık yasağı, eşitlik anlayışı ile birlikte, her yeni gün değişen dünyamızda; ulusal ve uluslar arası belgelerde, sözleşmelerde ve de kanunlarda yer alan geniş kapsamlı bir ilke haline gelmiştir. Ayrımcılık yasağı ilkesi mutlak manada bir kural şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu ilkenin de hukuki şartlar altında sınırlandırılabileceğinin bilinmesi gerekir. İnsan hakları, herkesin …

Read More »

İş Hukukunda Dinlenme Hakkı PDF İndir

Yrd. Doç. Dr. N. Binnur TulukçuÇalışma süresi, çalışan kişinin bağlı olduğu işverenin emrine girdiği andan çıktığı ana kadar işgörme borcunu yerine getirmek zorunda olduğu zaman dilimini ifade eder. Emeğini kullanarak işgören kişinin günün tamamında aralıksız çalışması imkânsızdır. Verimli çalışma ancak sınırlı bir çalışma gerektirmektedir. Çalışan kişinin kendisine, ailesine ve sosyal …

Read More »

Esnaf, Sanayici, Tüccar, İşçi, Şirket Ortağı ve Çiftçilerin Sosyal Güvenlik El Kitabı PDF İndir

Vakkas DemirBağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kanunları 1 Ekim 2008?Den itibaren 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası yasasıyla tek çatı altında birleştirildi. Sosyal güvenlik reform yasası olarak adlandırılan 5510 sayılı yasanın 2008 yılında bütün hükümleriyle yürürlüğe girmesiyle birlikte, eski Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatları tamamıyla yürürlükten kaldırılmadı. …

Read More »

İnsan, Toplum ve Haklar
Esin Küntay’a Armağan PDF İndir

Kollektif Ayşe DurakbaşaÖnsöz Güliz ErginsoyEsin Küntay: Akademik Yaşamı, Yapıtları ve Anlatılar Oya Okan / Ayşen ŞatıroğluHocamız Esin Küntay Ünal Özen1960 Sonrası Türk Sosyolojisindeki Yeni Ufuk: Kıray SosyolojisiAli AkaySanat Üniversitesinde SosyolojiBesim F. DellaloğluKriter, Kritik, Kriz: Dünyalı Bir Kültür-Sanatın İmkanlarıNeylan Ziyalar / Can ÇalıcıAdli Bilimlerde Yeni Bir Alan: Adli SosyolojiDilvin ÖzenAtölye’nin Ardından …

Read More »