Home / Kavram-Kurum

Kavram-Kurum

Yezidi İnancında Melek-i Tawus PDF İndir

Mehmet Raif SöylemezBu çalışmada Yezidilik inancındaki Melek-i Tawus kavramı ve kötülük sorunu incelenmektedir. Yazar, Melek-i Tawus kavramının tarihsel yolculuğuna odaklanmakta, geçirdiği değişimleri tespit etmeye çalışmaktadır. Melek-i Tawus kavramının Zerdüştlük, İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlık ile olası etkileşimleri ve kendine has özgüllükleri de bu çerçevede ele alınmaktadır.Melek-i Tawus kavramının tarihsel eşiklerde uğradığı …

Read More »

Arap Aleviliği / Nusayriler PDF İndir

İsmail OnarlıBir ülkenin ve tolumun genel anlamda örgüsünü irdeleyebilmek için nereden nereye gelinip gidildiğini nerelerde niçin yanlışlıklara ve doğru olanlara yönelindiğini, olgu ve olayların iyi değerlendirilip değerlendirilmediğini bilmek gerekmektedir. Bir düşünürün bıraktığı izler ne olduğumuzu gösterir dediği gibi; Bu çalışmada ki, Aleviliğin asli unsuru olan Nusayrileri incelememizdeki esas amaç; Türkiye …

Read More »

Kilise ve Yedi Sakrament PDF İndir

Cemaleddin ŞarkaviGünümüzdeki İncillerin asıllarının Yunancadan tercüme yoluyla geldiği bilinen bir gerçektir. Hâlbuki Hz. İsa, bilindiği üzere Aramice konuşmuş ve ümmetine tebliğini de bu dille yapmıştır. Onun sunduğu hak dinin getirdiği bazı terimler, Yunancaya çeviri sırasında asıl anlamlarını yitirmişlerdir. Yazarımız Şar kavi’nin uzmanlım dalı işte çevirilerde yapılan Hıristiyanlığı aslından koparıp tahrifata …

Read More »

Büyük İnisiyeler PDF İndir

Edouard SchureDinlerin Gizli Tarihi Rama-KrişnaHermes-MusaOrfe-FisagorEflatun-İsaEk Bölüm:Muhammed-ZerdüştEvrenin tanrısal gerçeği ve her bilinmezin anahtarı. Ruh ve ruha bağlı tekamüldür. Tekamülün zaman ve mekan içindeki maddesel ve ruhsal görünümünü iki sistem üstlenmiştir: Din ve bilim. Aklın ve ruhun ihtiyaçlarına. Sorunlarına, arayış ve tatminlerine cevap bulmaya çalışan ve insanın gelişmesine uygun olarak gelişen din …

Read More »

Kutsal Kitap Ne Anlatıyor? PDF İndir

Henrietta C. MearsKutsal Kitap Ne Anlatıyor? Kitabının bu yeni baskısında şunları bulacaksınız;-Tanrı’nın çocukları için olan sevgisinin ve planının büyük-resimdeki görüntüsü-Kutsal Kitap’ta yer alan her bir bölüm hakkında kısa ve öz bilgi-Zaman çizelgeleri, haritalar, grafikler ve diğer yardımcı materyaller-Kutsal Kitap’ta yer alan her bir önemli olayla ilgili tarihi bilgi-İsa’nın hem Eski …

Read More »

Yezidilik İnancı PDF İndir

Hayri BaşbuğVakfımız herkesin evde, yolda, belde rahatlıkla okuyup zevk alacağı ve istifade edeceği bu kitapları neşretmeyi bir vazife saymaktadır. Bu dizimizin başlıca vasıflarından birisi halka faydalı bilgiler vermesi, diğeri ise ilmi ve ciddi olmasıdır. Türkiye’de çok az kitap okunduğu bir gerçektir. Bunun sebeplerini tespit etmek ve hepsini ortadan kaldırmaya çalışmak, …

Read More »

Eski İran’da Zerdüştlük ve Kutsal Ateş PDF İndir

Aslı Hekimoğlu Akyazarİnsan hayatının ayrılmaz bir parçası olduğundan beri “ateş”, geniş anlamıyla uygarlığın gelişmesinde bir kilometre taşı, dar anlamda ise bir insanın ısınması, korunması, geleceğinin var edilmesi yanında belki de karanlığın en koyu saatinde onun varoluşunu açıklayan metafiziksel bir kavram olmuştur.Ateşe tapınımın en eski bulguları, bizi Neolitik dönemlere kadar götürmektedir. …

Read More »

Emeviler Döneminde İslam Dünyasında Yahudiler PDF İndir

Nuh ArslantaşYahudi toplumu, devletsiz kalıp Hristiyan dünyası tarafından dışlandıktan sonra, en rahat zamanlarını İslâm’ın doğuşu ve yayılmasıyla yaşamışlardır. Farklı dönemlerde farklı tecrübelerin yaşandığı Müslüman-Yahudi ilişkilerinde önemli bir zaman kesiti de Emevilerin İslâm toplumunu idare ettiği zamanlardır. Bu dönem, Yahudiler ile Müslümanların bütünleşme dönemidir. Konunun uzmanı Prof. Dr. Nuh Arslantaş bu …

Read More »

Eski Türklerde Üç Din Şamanizm, Budizm, Maniheizm PDF İndir

Prof.Dr. Hayrettin RaymanTürklerin inandığı dinlerde, gökyüzüne bağlı inançlar, büyük yer tutar. Gök, insanlara her zaman güç ve kuvvet verir. Türk Kaan’ları, güçlerini her zaman gökten almıştır. Eski Türklerin dini Gök-Tanrı dinidir. Bu din, yerleşik toplumlardan çok, avcılık, hayvancılık ve göçebe toplumlara özgüdür. Gök, güneşten daha önemlidir. Romen dinler tarihi uzmanı …

Read More »