Home / Kavramlar

Kavramlar

Kalem ve Kılıç PDF İndir

Leonard M. DudleyHaberleşme teknikleri ve şiddetin insanlık tarihindeki yönlendirici ve dönüştürücü etkisi üzerine kaleme alınmış bu araştırma, Batı’da geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğine damgasını vurmuş olan toplumsal süreksizlik çalışmaları için bir kılavuz niteliğini taşıyor. Dudley, bu geniş erimli sorgulamayı sekiz tarihsel kesit ve sekiz teknik ilerleme üzerinden irdeliyor: Yazı, matbaa, kitle …

Read More »

Max Weber ve Karl Marx PDF İndir

Karl LöwithMarksizm’in bir sosyoloji ya da bir kültür kuramı olduğuna dair çeşitli görüşler bulunuyor. Marksizm’le ilişkileri daha derin görünen bu görüşler tezlerini daha çok ‘1844 El Yazmaları’na ya da ‘Hegel’in Hukuk Felsefesi’nin Eleştirisi’nin yazarı olan genç Marx’a dayanıyorlar. Ve bu düşünürlerin düzeltmeye ve yenilemeye çalıştığı Marksizm dayanaklarını insanın kurtuluşu, yabancılaşma …

Read More »

Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme PDF İndir

Prof. Dr. Ali Yaşar SarıbayOsmanlı Politik Sisteminde Varoluş Mücadelesi: Modernleşme ve Politik Değişim Politik Değişim Sürecinin Yapısal ve İdeolojik Görüntüsü Yönetenler ve Yönetim Yöneten-Yönetilen İlişkileri: Politik Temsil ve Politik Örgütler Yönetilenler: Politik Katılma ve Politik Kültür Yayın Tarihi 2009-10-01 ISBN 6054118359 Baskı Sayısı 4. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 671 …

Read More »

İnsan Hakları İhlali Olarak Yoksulluk PDF İndir

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİBu kitap, yoksullukla ilgili egemen paradigmayı sorgulayarak, yoksulluğu insan hakları ihlali olarak kavramsallaştırmayı yaygınlaştırma amacıyla derlenmiştir. Türkiye’de yoksulluğu beraberce ele almanın ve tartışmanın politikaları belirleme açısından gerekli olduğunu düşünen bu derlemenin yazarları, yoksulluğun nedenleri, yoksulluk algısı ve yoksullukla mücadele noktasında hak temelli bir yaklaşımının ön plana çıkması perspektifinde …

Read More »

Düşün ve Toplum PDF İndir

İlkay Sunarİlkay Sunar’ın, alanındaki temel kitaplardan kabul etmek gereken bu çalışmasını okuyucuyla bir kez daha buluşturuyor.Düşün ve Toplum, hem tartıştığı konular hem de tartıştığı konuları ele alışı bakımından temel bir kitap. Bir anlamda neyi nasıl tartışmamız gerektiğinin yönetimine işaret ediyor.“Düşün ve Toplum”, temelde sosyal bilimlerde yöntem sorunlarıyla ilgilidir… yöntem sorunları …

Read More »

Sınıf Analizine Yaklaşımlar PDF İndir

Erik Olin Wright“Sınıf”, sosyal bilimler ve siyasette merkezi bir kavram olmakla birlikte, içeriği çoğu durumda belirsiz ya da tartışmalı kalmaya devam ediyor. Bu tartışma, sınıf kavramının en iyi nasıl tanımlanacağı, sosyal teori içindeki rolü ve çağdaş toplumun sosyolojik analiziyle bağlantısı gibi noktalarda sürüp gidiyor. Bazıları sınıfların günümüz toplumlarında büyük ölçüde …

Read More »