Home / Kuramsal Kitaplar-Matematik

Kuramsal Kitaplar-Matematik

Bilimsel Araştırma Süreci
Davranış Bilimleri İçin PDF İndir

Adnan Erkuş“Bir araştırmayı bilimsel yapan, kullanılan yöntemdir. Çok önemli yenilik getirici bir araştırma problemine yönelik bile olsa, araştırma sürecinin sonunda bulunan sonuçlar, eğer kullanılan yöntem sağlam değilse, bilimsel olarak pek bir şey ifade etmez. Yöntemse, bir bilimcinin düşüncesinin ‘vücut bulması’ anlamını taşır. Yöntem bilgi ve becerisi, var olan çalışmalara eleştirel …

Read More »

Kentsel Ulaşım
Ulaşım Sistemi-Toplu Taşım-Planlama-Politikalar PDF İndir

NİNOVA YAYINCILIK• Ülkemizdeki yoğun kentleşme sürecinde ulaşım ağlarının tasarım ve planlaması kentsel sorunların başında gelmektedir. Kitap ulaşım teknolojisinin tarihsel gelişimiyle başlamakta; yaşam kalitesini doğrudan etkileyen yol ağı tasarımı ve kent merkezi, konut, sanayi gibi kentsel işlevlerin ulaşımla ilişkisini ve yol kademelenmesini açıklayan bölümle devam etmektedir. Bu bölümde çevresel değerlerin ön …

Read More »

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Dr.Ahmet Güler) PDF İndir

Dr. Mustafa Bülent HalıcıoğluEser, nitel araştırmalar konusunda üniversitelerimizde okutulan “araştırma yöntemleri” derslerine yönelik hazırlanmış olup, nitel araştırma yapmak isteyen araştırmacılar için de referans bir kitap olacaktır. Bu kitapta, nitel araştırmanın dayandığı temel felsefeden başlayarak nitel araştırmanın nicel araştırmadan ayrılan yönleri, nitel araştırmanın nasıl dizayn edilip gerçekleştirileceği, altı farklı nitel araştırma …

Read More »

Anket Hazırlama PDF İndir

Prof. Dr. Ali D. ArsevenAnket Sorularının HazırlanmasıSoruların ŞekliSoruların Anket İçindeki DüzeniEğitim Yöneticilerinin Liderlik Davranışları AnketiBürokratik İşlemlerin BasitleştirilmesiSeyahat Acentesi AnketiBiyoloji Öğretiminde Öğrencilerin Araştırma Yeteneklerinin Geliştirilmesinde Öğretim Elemanlarının EtkisiTarih Öğretmenlerine Uygulanan Araştırmanın AnketiFen Bilgisi Laboratuvar Dersi İlgili AnketiCoğrafya Dersi Tutum ÖlçeğiFen Bilgisi Derslerinde Kullanılan Yöntemler ve Karşılaşılan SorunlarSağlık Yayın Tarihi 2004-12-31 ISBN …

Read More »

Bilim, Felsefe ve Metodoloji Araştırmada Yöntem Problemi (SPSS Uygulamalı) PDF İndir

Şadi Can SaruhanElinizde tuttuğunuz kitap, insanoğlunun tarihin uzak zamanlarından günümüze dek elde ettiği düşünsel ve bilimsel birikimlerinin yalnızca birkaç sayfaya sığdırılma ve okuyucuya sunulma çabasının bir ürünüdür. Bizleri bu çabaya iten temel sebep, derinliğin yüzeyselliğe, aidiyetin yabancılığa, farkındalığın umarsızlığa dönüştüğü bu yüzyılda bilim ve felsefeden hala heyecan duyanlara veya bu …

Read More »

Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri PDF İndir

Prof. Dr. Saim KaptanKonuların BAT içindeki dizilişi genelden özele doğru yapılmıştır. Okuyucunun önce bilim, araştırma, genel kavramlar; değişik araştırma model ve yöntemleri vb. gibi konularla karşılaşması istenmiş; böylece, bir altyapı oluştuktan sonra “bir araştırmanın nasıl planlanacağı ve yürütüleceği” konularına geçilmiştir. Bu konular ise BÖLÜM VIII ile başlamaktadır. “Araştırma Teknikleri” ile …

Read More »

Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Temel Bilimlerde Türkiye’nin Uluslararası Atıf Dizinindeki Yeri 1973- 1999 PDF İndir

Ersin YurtseverBu kitapta Türkiye Bilimler Akademisi tarafından önerilen proje çerçevesinde gerçekleştirilen ve Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların Fen Atıf Dizini (Science Citation Index- SCI) tarafından kapsanan kısmını içeren bir analiz verilmiştir. Amaç, Türkiye’de bilimin son yıllardaki gelişmesinin dinamiklerini saptamaktır. Çalışmanın ana sahaları Sağlık, Mühendislik ve Temel Bilimlerde birbirinden çok farklı yayın …

Read More »