Home / Mevzuat Kitapları

Mevzuat Kitapları

Hukuk ve Siyaset Ekseninde İnsan Hakları PDF İndir

Reyhan SunayGünümüze kadar geçirilen aşamalara paralel olarak insan haklarının, insanlığın ‘ortak değeri’ini oluşturan temel kavramlardan biri haline geldiğine şüphe bulunmamaktadır. Her insanın saygı görmesi gerektiği fikrine ilişkin olan insan hakları, insani var oluşa ilişkin bulunan, yoklukları durumunda insan olarak yaşanılamayan haklardır. Hangi inanç, kültür, zihniyet veya gelenek olursa olsun insan …

Read More »

Reklam Yasakları ve İfade Özgürlüğü PDF İndir

John Gray“Reklam, en geniş tanımıyla üreticilerin tüketicilerle kendi ürünleri hakkında iletişim kurma yoludur. Tıpkı politikacıların seçmenle iletişim kurmak ve seçmeni kendilerine oy vermeye ikna etmek için siyasi parti yayınlarını ve diğer platformları kullanmaları veya vaizlerin minberlerini ve yazılı kaynaklarını, cemaatlerini kendi dinlerinin veya mezheplerinin inançlarına bağlamak için kullanmaları gibi, üreticiler …

Read More »

Polisin İnsan Hakları Gelişimin Bilimsel Bir Çalışma Işığında İncelenmesi PDF İndir

İsmail Fertİnsan hakları, günümüz modern dünyasında en çok tartışılan ve her geçen gün önemi artan bir kavramdır. Temel hak ve özgürlükleri, insanca yaşama standartlarını ve ülkelerin gelişmişlik seviyesini ifade eden insan haklarına duyarsız olup bu alanda yapılan çalışmalara ilgisiz kalmak mümkün değildir. Türkiye nin gerek AB üyelik süreci gerekse bireylerin …

Read More »

Adil Yargılanma Hakkı / Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Hukuku PDF İndir

Adem ÇelikBağımsız ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılanma HakkıHakkaniyete Uygun Yargılanma HakkıMakul Süre İçerisinde Yargılanma HakkıDavaların Aleni Surette Görülmesi ve Kamuya Açık YargılamaMasumiyet Karinesi Sanığa Tanınan Asgari Güvenceler AİHM nin Türkiye İle İlgili Verdiği Karar Örnekleri Yayın Tarihi 2007-01-01 ISBN 9944416924 Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 424 Cilt …

Read More »

Biyoloji Uygulamaları ve Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan Haklarının Korunması PDF İndir

Dr. Mehmet Ali ZenginŞüphesiz kişinin yaşama hakkı koruma altına alınması gereken en temel haktır. Yaşama hakkının gerçekleştirilmesi sağlıklı bireylerin varlığına bağlı olmaktadır. Bu anlamda sağlık hakkının yaşama hakkı bakımından ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Ortaya konulan bu eserde genel olarak insan haklarının tıp ve özellikle biyoloji alanında ortaya çıkan …

Read More »

Cerrahi Branşlar Açısından Hukuki Sorumluluklar ve Malpraktis PDF İndir

Ali Rıza TümerTıp Bilimi ile ilgilenen Hekimler ile Hukuk Bilimi ile ilgilenen Hukukçular arasında “Tıp Hukuku” konusunda, gelişen olaylara bakışımızda görüş farklılığımız olabilmektedir. Hukukçu, olaylara normlar (yazılı kurallar) temelinde yaklaşıp bu kurallar dışına çıkmamaya azami dikkat gösterir iken, Hekim olaylara her zaman şüpheci yaklaşır ve mevcut kuralları sorgular. Bu durum …

Read More »

Yaşama Hakkı PDF İndir

Oktay BahadırGünümüzde, insan haklarının korunması, tanınması ve geliştirilmesi iç hukuk boyutunu aşarak ve büyük bir gelişme göstererek evrensel nitelik kazanmıştır. Uluslararası hukukta yeni gelişmelere yol açan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi -AİHS-, alışılmışın dışında, bireylere haklarını çiğneyen devlete karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM’ne başvurabilme yolunu açmıştır. Böylece birey uluslararası hukukta …

Read More »

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Ensest İlişkiler PDF İndir

Ahmet Ceylani Tuğrul Ensest İlişki Cinsel Saldırı Çocukların Cinsel İstismarı Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Cinsel Taciz Cinsel Suçlarda İspat, Suçun Sübutu ve Cezanın Belirlenmesinde Esas Alınacak Ölçütler Yargıtay Kararları Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar ve Ensest İlişkiler adlı kitabımı, mensubu olmaktan gurur duyduğum Yargıtay 5. Ceza Dairesinde 12 yıla yaklaşan uygulamaya …

Read More »

Türkiye’de İnsan Hakları (Karton Kapak) PDF İndir

TODAİE-TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜGenel Başlıklar Demokrasi ve Temel HaklarTemel İnsan Hakları ve Sorunlarıİnsan Haklarının Uluslararası KorunmasıAzınlıklar-Mülteciler ve İnsan HaklarıYönetim ve İnsan HaklarıSosyal Haklar ve GünümüzKültür, Eğitim, Sanat ve İnsan HaklarıYeni Sorunlar, Yeni HaklarÖzgül Gruplar ve HaklarEvrensellik, Küreselleşme ve İnsan Hakları Derleyici: Oya Çitçi Yayın Tarihi 2000-06-30 ISBN …

Read More »