Home / Yurtdışı Şehirler

Yurtdışı Şehirler

Bulancak Kenti PDF İndir

Doç. Dr. Ünsal BekdemirAraştırma konumuzu oluşturan Bulanacak, Doğu Karadeniz Bölümü kıyı kuşağının önemli kent yerleşmelerinden biridir. Daha çok yönetim işlevlerinin etkisi ve özellikle de 1970 sonrasında küçük ölçekli sanayi ve ticaretin gelişmesine bağlı olarak yakın çevreden aldığı göçler, kentin kıyı boyunca hızlı bir genişleme sürecine girmesine yol açmıştır. Ne var …

Read More »

Geçmişten Günümüze Tirebolulu Denizciler PDF İndir

Ayhan YükselTirebolu, sahil yolu geçmeden ve ulaşımın ağırlıklı olarak karayolu ile yapılmadığı yıllarda limanında motorların, mavnaların, kayıkların çekili olduğu, Han Kahvesi’nde balıkçı/denizci taifesinin ufku gözlediği, sohbet ettiği, denizcilikle ilgili bitmez tükenmez anıların anlatıldığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nin şirin bir kıyı kasabası görünümünde idi. Tirebolulu denizciler, Karadeniz sahilinde birinci sınıf gemicileri teşkil …

Read More »

Tirebolu Tarih-Kültür-Spor Yazıları PDF İndir

Ayhan YükselTirebolu, Doğu Karadeniz bölgesinde antik çağda kurulan, Osmanlı hakimiyetinden önce çevresi yoğun şekilde bölgeye yerleşen Türkmenler tarafından yurt tutulan, Fatih Sultan Mehmed tarafından Trabzon’un fethinden sonra Osmanlı ülkesine katılan, Harşit ve Yağlıdere vadileriyle iç kesimlere bağlanan, XIX. Yüzyıla kadar bulunduğu coğrafi mevkide kasaba durumunda bulunan bir liman ve yerleşim …

Read More »

Milli Mücadelede Giresunlular PDF İndir

Ahmet GürsoyBatı için Tarih boyunca Anadolu ‘kayıp edilmiş topraklar’ olarak görülmüştür. Bu sebepledir ki asırlar süren Haçlı Savaşlarının ardı arkası kesilmemiştir ve bu durum Batı’nın içine sindiremediği, yenilgiyi ve sonuçlarını bir türlü kabullenemediği, tarihi bir süreçtir. Dolayısı ile hemen her fırsatta, Türkiye’nin önüne Batı lehine pek çok problem konulmakta ve …

Read More »

Giresun Tarihi Yazıları PDF İndir

Ayhan YükselBu kitap Giresun ve yöresi ile ilgili olarak yaklaşık yirmi yıldır sürdürdüğüm, bir çoğu çeşitli tarihlerde gazete, dergi ve kitaplarda yayınlanmış çalışmaların bir bölümünü içine almaktadır. Burada daha çok Giresun ve ona bağlı bazı kazaların sosyal, ekonomik ve folklorik geçmişini yansıtan çoğu orijinal kaynaklara dayalı yazılara yer verilmiştir. Bazı …

Read More »

Tirebolu Bir Sahil Kasabasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1788-1858) PDF İndir

Ayhan YükselTirebolu, Doğu Karadeniz bölgesinde Harşit ve Yağlıdere vadileriyle iç kesimlere bağlanan, XIX. Yüzyıla kadar bulunduğu coğrafi mevkide bir kasaba durumunda olan liman ve yerleşim yeridir. Elinizdeki kitap bir numaralı Tirebolu Şer’iyye Sicili’ne dayanmaktadır. Tirebolu’nun XVIII. Yüzyıl sonları ile XIX. Yüzyılın ikinci yarısına kadar olan zaman içinde sosyal ve ekonomik …

Read More »

Giresun Tarihi ve Kültürel Değerleri PDF İndir

Dr. Cavit AkınGiresun tarihini ve kültürel değerlerini yazarken ve anlatırken kazalarının tarihinden ve kültürel değerlerinden ayırmak mümkün değildir. Giresun’ un yörelerinin yaşayışı, dini inanışı, türküleri, düğünleri, töreleri bir bütünlük içindedir. Türkiye’ de olduğu gibi yöresel bazı farklılıklar gösterir.Gurbette yaşayan Karadenizli hemşehrilerimiz gittiği yaylayı, taşladığı Aksu’ yu veya tırmandığı bir bayırı …

Read More »

Giresun Kazası Nüfus Defteri PDF İndir

Prof. Dr. Feridun M. EmecenBatı’da olduğu gibi bugün Türkiye’de de yerel tarihe, aile tarihine ve şecere/soyağacı çalışmalarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Kimlik meseleleriyle de bağlantılı gözüken bu husus, yapılan mahalli çalışmalarla bir bakıma kayıt altına alınmakta ve geleceğe küçük de olsa ailevi bir miras bırakmayı sağlamaktadır.Elinizdeki bu kitap Giresun …

Read More »

Keşap Kazası Nüfus Defteri (1251-1835) PDF İndir

Ayhan YükselGünümüzde yerel tarihe, aile tarihine ve soyağacı çalışmalarına olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bugüne kadar soyağacı ve aile tarihine yönelik çalışmalar büyük oranda sözel tarihi çerçevesinde yapılmaktaydı. Soyağacı çalışmalarına kılavuzluk edecek olan ilk nüfus sayımının günümüz Türkçesine çevrilerek yayınlanması bu alanda büyük bir boşluğu dolduracaktır. Bu nüfus kayıtlarında bugün de …

Read More »