Home / Kuram / Genel Türk Tarihi / 10 Cilt PDF İndir

Genel Türk Tarihi / 10 Cilt PDF İndir

Kollektif
1. Bu araştırmadan önce de, Türk tarihinin çeşitli safhalarına ait çok değerli araştırmalar yapılmıştır. Meselâ, eski Türkler konusunda merhum İbrahim Kafesoğlu, Wilhelm Koppers, László Rásonyi, Gyula Nemeth, Emel Esin, Wolfram Eberhard, Bahattin Ögel, Akdes Nimet Kurat, Zeki Velidi Togan, Wilhelm Radloff, Reşit Rahmetî Arat, Nihal Atsız, Sadri Maksudî Arsal, Abdülkadir İnan, Wilhelm Thomsen, Hüseyin Namık Orkun, bu devreyi inceleyen ünlü türkolog ve tarihçilerdir. Büyük Atatürk’ün, İslâm öncesi Türk tarihinin araştırılmasında önemli rolü olmuştur. Gene Selçuklu tarihçileri arasında, Osman Turan, Faruk Sümer, Mehmet Altay Köymen, Mükremin Halil Yınanç, Hamit Zübeyr Koşay ilk akla gelen isimlerdir. Osmanlı tarihi bu bakımdan daha şanslı görünmektedir. Başta Halil İnalcık olmak üzere, Fuat Köprülü, İsmail Hâmi Danişmend, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Ömer Lütfi Barkan, Cengiz Orhonlu, Kemal Karpat ve daha birçok kıymetli ismi arka arkaya sıralamak mümkündür. Bu araştırma ortaya çıkarmıştır ki, Cumhuriyet tarihimiz konusunda bu imkâna henüz sahip değiliz.

Ancak, Türk Projesi’nden önce, arkeolojik devirlerden, günümüze kadar gelen toplu bir Türk Tarihi çalışmasının bulunmadığını söylemek haksızlık olmayacaktır. Sayıları çok sınırlı olan alan birkaç çalışma, ya kafi derecede bilimsel değildi, ya da sübjektif peşin hükümlerle malûldür veya çok muhtasardır. Bu itibarla, Türk Projesi ile Türk tarihinin ilk olarak yayıldığını söylemek mübalağa olmayacaktır.

2. Genel Türk Tarihi adlı eserde; 148’i profesör, 37’si doçent, 17’si yardımcı doçent, 5’i doktor ve 8’i araştırmacı olan 215 bilim adamının 209 ilmî makalesi yer almaktadır. Daha önce ana eser olan Türkler’de 1623 makale olduğunu zikretmiştik. Bu sayılar Türk Projesi’nin şimdiye kadar yapılan ilk geniş kapsamlı tarih araştırması olduğunu ortaya koymaktadır.

3. Bugüne kadar yazılan tarih kitaplarında ya Türkiye merkezli bir bakış açısı vardır ya da batı tarihçiliğinin bazen yanlış bilgiden doğan, bazen de kendi tarihleri açısından sübjektif şekilde yapılan değerlendirmeleri söz konusudur. Türk projesi ile ilk olarak genel çerçevede ve objektif bir değerlendirme yapılmasına çalışılmıştır. Türk Projesi, Türk tarihinin aslında bir bütünlük ve devamlılık arz ettiğini kesin olarak ortaya koymaktadır.

4. Daha önce yapılan çalışmalarda umumiyetle siyasî tarih çerçevesinde kalınmış, kültür ve medeniyet tarihi istisnâi olarak ele alınmıştır. Türk tarihi ilk defa Türk Proje’sinde siyasî, iktisadî, içtimaî ve kültürel bir bütünlük içinde yazılmaktadır.

5. Türk Proje’sinde, binlerce yıllık Türk tarihi ve medeniyetine ilâveten, ilk olarak Türk Dünyası’nın bugünkü durumu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son elli yıllık tarihi değerlendirilmiştir.

Yayın Tarihi
ISBN 9756782625
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 8000
Cilt Tipi Ciltli
Kağıt Cinsi 1. Hm. Kağıt
Boyut 16 x 24 cm

About Admin

Check Also

Fatih Sultan Mehmed PDF İndir

Andre ClotOsmanlı Devleti, Osmanlı padişahları dendiğinde şüphesiz akla gelen ilk isimlerden biri Fatih Sultan Mehmed’dir. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir