Osmanlı Sonrası Artçı Sarsıntılar PDF İndir

Rahim ErBiz unutsak da Batı, muhteşem mazimizi unutmuyor. Bu coğrafyada asırlar ve asırlar boyu adalet, kardeşlik, eşitlik ve diyalogla hükümran olduk. Düşmanlık üretemeyiz. Kinleri besleyemeyiz. Buna hiçbir değerimiz müsaade etmez. Kırgınlığı ortadan kaldıracak olan yine biziz.Coğrafyamızdaki sıkıntılar ikinci bir süper gücün olmayışından. Denge bozuldu. O boşluğun dolması lazım. İkinci güç, …

Read More »

Derviş Vahdeti ve Çavuşların İsyanı PDF İndir

Osman Selim Kocahanoğlu“Bilim adamlarını cahillik ve ihanetle suçlarken kendi cahilliğini ortaya koyan Ahmet Altan’a tavsiye ederim, Osman Selim Kocahanoğlu’nun “Derviş Vahdeti” isimli incelemesini okusun… Bir daha haddini aşmamayı öğrenir…”Orhan Koloğlu/Tarih-Toplum *Kıbrıslı Derviş Vahdeti’nin ailesi, çocukluğu ve gençliği…*Müezzinlikten Nakşibendi tarikatına, kilise vaazlarından İngiliz memuriyetine… Vahdeti İngiliz ajanı olabilirmi?*Vahdeti neden sürgüne gönderildi?…*Vahdeti’ye …

Read More »

Türk Tarihinde İbret Dolu Sayfalar PDF İndir

M. Orhan BayrakYirmiiki asırlık Türk Tarihini şan, şöhret, cesaret, zafer ve ibret dolu sayfalar süslemektedir. Hiçbir milletin tarihi bu kadar enterasan ve zengin sayfalarla dolu değildir. Üstelik diğer milletlere göre biz Türklerin tarihi çok eskidir. Tarihini ve geçmişini bilmeyen nesiller geleceklerinin temellerini sağlam olarak atamazlar. Tarih insanlara her şeyi öğretir. …

Read More »

Osmanlı Toplum Hayatı / Divan Şiirinin Penceresinden PDF İndir

Ömer ÖzkanEdebî metinlerin bir özelliği de ait olduğu milletin sosyal hayatına dair başka kaynaklarda rastlanmayacak orijinal bilgiler içermesidir. Bu anlamda divan şiirimiz Osmanlı toplum hayatını ve gündelik yaşantısını anlamada eşsiz birer kaynak durumundadır. Çeşitli dinî unsurların, kültürel değerlerin, örf ve âdetlerin orijinal bir bütünlük içinde yer aldığı, bugün ise zamanın …

Read More »

Klasik Dönem Osmanlı Kara Ordusunda Sefer Organizesi PDF İndir

Adil Aykut BiçerOsmanlı Devleti tarih boyunca birçok zaferler kazanmıştır. Bunu da başındaki karizmatik liderler ve çok güçlü, aynı zamanda disiplinli ordusu sayesinde gerçekleştirmiştir. Tarihe bu pencereden bakarsak yanılmış olmayız. Ancak bir kısım kişilere ve kurumlara haksızlık etmiş olabiliriz. Örneğin Osmanlı ordusu birçok savaşta neredeyse kendisinin iki katı olan ordulara karşı …

Read More »

Soru ve Cevaplarla Türk Kimdir ? Osmanlı Kimdir? PDF İndir

Cemal Kutay‘’Ciltlere zor sığan konuların günümüzdeki görüntüsü ile geçmişteki yapısını kitapta yan yana bulacaksınız. Çalışmada sonuca varabilmek için soru-cevap şekli tercih edilmiştir. İslamiyet Türklerin elinde ruhların yüceliği ile aklın arasındaki ahengi buldu. İslam medeniyet ve varlığını kanlarıyla koruyan Türkler’di. Bin yıllık bu sadık varlığın altı yüz yılını da Osmanoğulları temsil …

Read More »

Müsadere
Osmanlı Devletinde Servetin Denetimine Yönelik Bir Uygulama PDF İndir

Ömer KaraoğluOsmanlı devletinde servetin farklı biçimlerde denetimi yoluyla sermaye temelli bir iktidar odağının oluşumuna müsaade edilmediği söylenebilir. Müsadere kurumu ile merkezî devlet ve diğer toplum kesimleri aleyhine işlenebilecek rakip bir iktidar odağı oluşumu engellenmekte, diğer yandan bu uygulama düzensiz de olsa bir malî işlev görmektedir. Bu çalışmada Ömer Karaoğlu, müsaderinin …

Read More »

Osmanlı Döneminde Çocuk Hikaye Kitapları
Dini ve Ahlaki Motifler PDF İndir

Dr. Gülsüm Pehlivan AğırakçaSiyasi, idari, edebi ve kültürel alanlarda Batı’nın örnek alındığı ve bu doğrultuda ıslah çalışmalarının yapıldığı Tanzimat dönemiyle birlikte toplumda statü kazanan ve temel konular arasına giren çocuk, “çocuk edebiyatı” anlayışını ve arayışını da beraberinde getirmiştir. Tanzimat’la birlikte çocuk edebiyatı alanındaki eksiklikler fark edilerek telif ve tercüme eserlerle …

Read More »

Sürmene Nüfus Defteri
Sürmene – Araklı- Köprübaşı 1834 PDF İndir

Yrd. Doç. Dr. Dündar AlikılıçTarih boyunca insanlar geçmişlerini araştırma, kendilerinin ve ailelerinin tarihlerine ulaşma arzusunu hep taşımışlardır. Bilhassa yazılı belgelere dayandırılan aile şecereleri bazı toplumlarda itibarlı olmanın gereği sayılmıştır. İnsanlar yaratılış gereği mensubiyetlerinde hep asalet ya da soyluluk araya gelmişlerdir. Bu vesile ile insanoğlunun tarih arama veya kökünün derinliklerine inme …

Read More »

Jön Türkler ve 1908 İhtilali PDF İndir

Ernest E. RamsaurYirminci yüzyılın ilk on yılı içerisinde Türkiye’de olup bitenler yalnızca son Osmanlıları değil, onların halefleri Türkiye Cumhuriyeti kurucularını da doğrudan doğruya ilgindirmiş olayladır. Jön Türk ihtilallerine ve Jön Türk dönemine zemin hazırlayan olaylar Balkanlıları, Arapları ve İstanbul’dan çok uzaklarda yaşayan halkları da etkileşmiştir. Ramsaur’un, söz konusu olayları büyük …

Read More »