Timur ve Devlet Yönetim Stratejisi PDF İndir

Emrullah TekinHangi memlekette dinden dönme, saygısızlık ahlaksızlık gibi olaylar çoğalırsa, halkının birliği bozulursa, askerleri başka mesleklere girmeye çalışırsa; o memleketin yok olması yaklaşmıştır.TİMUR ISBN 975764529X Baskı Sayısı 1. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 144 Cilt Tipi Karton Kapak Kağıt Cinsi 3. Hm. Kağıt Boyut 13 x 19.5 cm

Read More »

Türklerin Dini Tarihçesi PDF İndir

Prof. Dr. Hikmet TanyuTürk Milleti’nin geçirdiği dini merhaleler. Müslüman olmadan önce, İslam-Arap Ordularında Türkler gerçek dini ararken girip çıktıkları dinler. Hak dini bulup en mükemmel biçimde kabullenip, uğrunda verdikleri mücadeleler. Hazar Türklerinin Yahudi olmadıklarının ispatı. İnanmış bir Türk ilim adamının kaleminden. Baskı Sayısı 2. Baskı Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 126 …

Read More »

Selçuklu Göçerlerinin Dünyası : Karacuk’tan Aziz George Kolu’na PDF İndir

M. Said PolatFerdi hikayemiz nasıl her an yeniden inşa ediliyorsa, toplulukların hikayeleri de esasen her an yeniden inşa olur. Bu hikayeler şifahi seviyede kaldıklarında, bizler bu yeniden voroluşu asla fark edemeyiz. Ancak, varoluşun belli bir zamandaki dilimi kayda geçirildiğinde, ifşanın birbirine benzemezliği fark edilir hâle gelir. Buraya kadar ifade etmeye …

Read More »

Sultan II. Abdülhamid ve Filistin PDF İndir

Refik Şakir en-NedşeAltı asır hüküm süren Osmanlı hanedanının, en çok tartışılan padişahlarından birisi de Sultan II. Abdülhamid’dir. O, kimine göre Kızıl Sultan’dır, kimine göre Ulu Hakan… Refik Şakir en-Nedşe’nin bu eser Sultan Abdülhamit’in saltanat yıllarını ve İsrail devletinin kuruluş serüveni karşısında Osmanlı idaresinin tutumunu gözler önüne sermektedir. Çevirmen: Necmeddin Gevri …

Read More »

Büyük Selçuklu Devleti Tarihi
Siyasi – Ekonomik – Sosyal PDF İndir

İbnü’l Esir Dünyada en çok devlet kurmuş Türk hanedanı Selçuklulardır. Osmanlı Devleti, son Selçuklu devleti olan Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecinde uç beyliğinin kopmasıyla kurulmuştur. Selçukluların kurduğu devlet bir süre sonra beşe ayrılmıştır: Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Kirman Selçukluları, Suriye Selçukluları, Irak Selçukluları. Selçukluların sonunu Moğol istilaları getirmiştir. …

Read More »

Osmanlı – Türk Tarihi (1774 – 1923) PDF İndir

Roderic H. Davison Batı’nın, Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türk ulus-devletinin gelişmesi üzerindeki etkileri, önde gelen Amerikalı akademisyen Davison’ın kaleminden çıkan bu on iki makaleyi birbirine bağlıyor. Roderic H. Davison, Batı ve Türkiye siyasal tarihine ilişkin engin bilgisinden yararlanarak, büyük devletlerin eylemleri, yükselen milliyetçilik hareketleri ve Batılılaşma yönündeki yeniliklerin Osmanlı İmparatorluğu’nun …

Read More »

II. Abdülhamid Han
Ulu Hakan mı? Kızıl Sultan mı? PDF İndir

Mustafa TuranSultan II. Abdülhamid’i zalim, kan dökücü, müstebit, kindar, korkak ve gaddar olarak nitelemelerin, bu nitelemeyi yapanların kendi çıkarlarını korumak için attıkları iftiralardan başka bir şey olmadığı hususunda tarihçiler hem fikirdir. Tarih yazanlar, elbette tarihi yapanlara karşı sadık olmak zorundadır. Aksi halde, tarihinden kopuk bir toplumun ne bulunduğu topraklara ve …

Read More »