Açıklamalı Osmanlı Fetvaları PDF İndir

H. Necati DemirtaşFetvalar hukuk tarihi ve mukayeseli hukuk açısından engin bir kaynak oluşturur ve o zamanın yürürlükteki hukuk kaidelerini ve bunların müeyyidelerini aksettirir; sosyolojik bakımından verildikleri devrin fert ve toplum hayatından zamanımıza kesitler yansıtır, özellikler sunar; dil ve edebiyyat bakımından verildikleri devrin lehcesini, kitabet usulünü (sakkini), Türkçenin nasıl kullanıldığını, cümlenin …

Read More »

Kadın Sultanlar PDF İndir

Sibel EraslanOnlar, bir rüyadan devlet çıkaran milletin, bir devleti rüya ile ayakta tutmaya çalışan anneleriydiler… Asırlarca yedi iklime, adaleti, barışı, insana saygıyı ve onuru, refahı ve dayanışmayı götüren, Osmanlı’yı bir medeniyet mührü kılan ruh, onların tezgâhında dokundu. Çoğu kez tarihin solgun, eskimiş ve öne çıkarılmayan sayfalarında kaldılar, öne çıkanların ise …

Read More »

Nureddin Paşa Ve Tarihi Gerçekler PDF İndir

Prof. Dr. Necati Fahri TaşNureddin Paşa, bilhassa Birinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerin Basra Körfezi’nden karaya asker çıkararak Irak topraklarını istila etmeye başlaması üzerine açılan Irak cephesi Umum Komutanlığı sırasında yaptığı hizmetler ile isminden söz ettirmeye başlamıştır. Nureddin Paşa Selman-ı Pak ve Kut’ül-Amare savaşları neticesinde İngiliz ordusunun beşte birlik bir bölümünü …

Read More »

İstiklal Harbi Ve Gizli Cihetleri (5.Cilt) PDF İndir

Ali İhsan Sabis“Hepimiz bu fani dünyadan bir gün göçeceğiz; yakın tarihin aydınlatılması işinden çekinmek, vatana faydalı değildir. İbret almak, dertleri gösterip devasını aramak vatandaşlık icabıdır. Meçhul hakikatler üzerindeki esrarlı perdeleri, tarihin tenviri için, yavaş yavaş kaldırmak, tarihin hakkını tarihe vermek zamanı gelmiştir.Hür fikir ve hür zihniyet yanında çalışır iken, uluyanlara …

Read More »

İttihat Ve Terakki’nin Son Yılları PDF İndir

NEHİR YAYINLARI – KELEPİRİttihat ve Terakki, bütün siyasal hayatı boyunca, ilki Kasım 1908’de, sonuncusu da partinin fesih kararının alındığı Ekim 1918’de olmak üzere sekiz kez kongre akdetmiştir.Parti, 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli günlerinde yedinci kongresini yaptı. Elinizdeki kitapçık bu kongrenin müzakereleriyle, alınan kararlara ilişkin Tanin gazetesindeki yazıların sadeleştirilmesiyle …

Read More »

Tunuslu Hayreddin Paşa’nın Hatıraları PDF İndir

Jean PignonTunuslu Hayreddin Paşa tarafından bazen Fransızca, bazen Arapça, bazen de Türkçe olarak kaleme alınmış belgelerin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan bu eser dört bölümden oluşmaktadır: hatıralar, yazışmalar, görev notları, özel dosyalar.İki hatırattan “Çocuklarıma” başlığını taşıyan birincisi, adından da anlaşılacağı gibi, bir tür itiraftır, kendi hayat hikayesidir, yayımlanmak üzere …

Read More »

Hürriyet Vadisinde Bir Pençe-i İstibdad PDF İndir

Mizancı Mehmed MuradMurad Bey’in kitaplarında, merkezinde kendisinin bulunduğu bütün bir imparatorluk tablosu görülür. Bu bakımdan bunlar tarihimizin en karanlık devresi için vesika değerindedir.Sadeleştirilerek yayına hazırladığımız Hürriyet Vadisinde Bir Pençe-i İstibdat isimli hatıratında, Meşrutiyet’in ilanından üç ay kadar sonra tevfik edilerek Harbiye Nezareti’nde tutulması, tutukluluğu sırasındaki ve serbest bırakıldıktan sonra gelişen …

Read More »

Şemsi Paşa, Arnavutluk Ve İttihad-Terakki PDF İndir

Müfid Şemsiİhtilallerle siyasi rejimi değiştirenlerin kendilerini meru ve haklı göstermek için önceki yönetimi ellerinden geldiğince karaladıkları bilinen gerçeklerdendir. Yakın tarihimizde bunun çarpıcı örneklerinden biri, İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihad ve Terakki ve yandaşlarının önce -Abdülhamid tahtta bulunduğu için- eski dönemin devlet ricaline şiddetli saldırıları; tahttan indirildikten sonra da Sultan Abdülhamid’in …

Read More »

Mücahede-i Milliye Gurbet Ve Avdet Devirleri PDF İndir

Mizancı Mehmed Murad19. Ve 20. Yüzyıl Türk fikir ve edebiyat dünyasının perde arkasında kalmış isimlerinden biri olan Mizancı Mehmed Murad, çeşitli faaliyetleriyle yaşadığı devri etkilemiş önemli şahsiyetlerdendir. Bu eserde Mizancı Murad’ın Düyun-ı Umumiye Komiserliğini bırakıp Paris’e kaçmasından başlayarak tekrar İstanbul’a dönüşüne ve sonraki kısa bir döneme kadar olan hayatı anlatılır. …

Read More »

Muhalefetin İflası PDF İndir

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Zavallı millet… İstibdat devrinde bir galat-ı tarih gösterecek şekilde ve esir halinde yaşamıştı. Meşrutiyet devrinde milletin terbiyesi, yükselme ve ilerleme yoluna sevki aydın sayılan vatanın gençlerinin vazifesiydi. Lakin aydın sayılan sınıf en naçiz fertten itibaren para ve şöhret peşinde koşmaya başladı. Bunun gerçekleşmesi için de tek …

Read More »