Feryadım (2.Cilt) PDF İndir

Ahmet İzzet Paşa..Ahmet İzzet Paşa muhtelif rütbelerde, kurmay subayı ve komutan olarak katıldığı Tesalya, birinci ikinci Yemen seferleri, Balkan Harbi ve Dünya Savaşında yararlı hizmetler görmüş İkinci Meşrutiyetin ilanının hemen arkasından tayin olunduğu Genelkurmay Başkanlığı esnasında düşünüp tasarladığı ve uyguladığı ordu teşkilatı, sonradan bütün dünya ordularınca benimsenip örnek alınmıştır. Paşa, …

Read More »

Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar PDF İndir

BAĞLAM YAYINCILIK“Bugün, milliyetçilik sadece siyasal bir hareket değil, aynı zamanda etnik nitelikli bir olgudur. Bir başka deyişle, zamanımızın milliyetçi hareketleri tarafından propagandası yapılmakta olan, “ulus”un etnik tarihsel nitelikli anlamı ön plana çıkarılmaktadır. Gerçekten de, özellikle Balkanlar dikkate alındığında, bir “tarihe geri dönüş”ün yaşanmakta olduğu görülmektedir.” Derleyici: Gencer Özcan Derleyici: Kemali …

Read More »

Rulers Of The Ottoman Empire PDF İndir

Sveltozara KostovaThis illustrated volume presents the portraits of the thirty-six rulers of the Ottoman Empire, from Osman I Gazi to Mehmet VI. The tale of their lives and of the major events during their rule follows the development of a small border principality into a powerful empire spreading over three …

Read More »

Büyük Bir Devletin Doğuşu 2 Halk Ayaklanmaları Ve Askeri Feodalizm PDF İndir

Ernst WernerAlmanca ilk basımı 1966’da dördüncü basımı ise 1985’te yapılan, Alman tarihçisi Prof. Dr. Ernst Werner’in Büyük Bir Devletin Doğuşu: Osmanlılar adlı yapıtı batılı tarih çevreleri arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Werner bu kitabında “Osmanlı Feodalitesi” yaklaşımını zengin bir kaynak taramasına dayandırarak kuramsal-tarihsel bir çerçeveye oturtmağa çalışmaktadır. Çevirmen: Yılmaz Öner …

Read More »

Osmanlının Bozgun Yılları/Hastanın Başucunda Kırk Gün Kırk Gece PDF İndir

Stephan Lauzan“Bu eser, kırk güne yakın bir zaman içinde bozguna uğramış koca İmparatorluğun hasta yatağının yanı başında bulunup gördüklerini kaydetmiş birinin eseridir. Elbette benim bu konuda bir kusurum yok. Ben ne gördüysem, onu yazdım.Gördüklerimi kaleme geçirirken, ‘acaba bu ortamda hoşa giderler mi’ diye hiç düşünmedim. Fakat hakikate en yakın bir …

Read More »

İttihat ve Terakki’nin Son Günleri PDF İndir

Mustafa Ragıp Esatlıİttihat ve Terakki’nin Son Günleri başlığıyla kitaplaştırdığımız bu tefrika 30 Ocak 1937-18 Ağustos 1937 tarihleri arasında 181 bölüm halinde Akşam gazetesinde yayımlanmıştır. Kitapta Osmanlı Devleti’nin kaderine on sene hakim olan İttihat ve Terakki önderlerinin giriştikleri siyasi davayı hayata geçirmek üzere, dışa karşı bir bütün gözükürken; Birinci Dünya Savaşı’nın …

Read More »

Sovyet Gözüyle Jöntürkler PDF İndir

Yuriy Aşatoviç PetrosyanJöntürk hareketi, Türk halkının siyasal uyanış sürecinin önemi ve anlamı büyük ilk olayı ve bu halkın antifeodal ve antiemperyalist savaşta gücünü ilk deneyişi olmuştur. Bu kitapta, Jöntürklerin ‘sosyal yüzleri’ açığa kavuşturulmakta ve 1905 Rus devriminin etkisiyle Doğu Anadolu’da meydana gelen halk ayaklanmaları üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulmaktadır. Çevirmen: …

Read More »

Tarihin Başladığı Ön-Türk Uygarlığı Resmi Tarihin Çöküşü PDF İndir

Haluk TarcanAncak ikibin yıllık zaman içinde tarihte görünmüş ve bu nedenle uygarlıkta geç kalmış olan Batı, Türkleri uygarlıktan nasibini alamamış göçebeler olarak bilir, böyle öğrenir, böyle öğretir… Yakıcı, yıkıcı, iyi silah kullanan, iyi binici, gittiği yeri kolayca fetheden ama işgal ettiği ülkede kısa sürede eriyen, evrensel kültüre hiçbir katkısı olmamış …

Read More »